Sammenligning

Her får du hjelp til å sammenligne de to tekstene «Herre Gud, ditt dyre navn og ære» og «Ragnarok». Før du skriver sammenligningen din, kan du også lese de to foregående sidene, hvor vi går mer i dybden på analysen og tolkningen av tekstene hver for seg.

Begge tekstene forholder seg til en kaotisk verden og verdens undergang

Selv om det er over 300 år mellom de to tekstene, har de flere markante likhetstrekk. For det første er de begge skrevet i tidsperioder hvor man må forholde seg til en kaotisk verden.

I barokken var vi i en verden preget av krig, sykdom, religiøse konflikter og store omveltninger. I nåtida er vi i en verden hvor klimaendringene truer vår måte å leve på. Begge tekstene forholder seg også til verdens undergang. Men de gjør det fra to forskjellige utgangspunkt.

Dass formidler det kristne budskap til menigheten

Petter Dass skriver med utgangspunkt i den kristne tro. Hos Dass er dommedag bare en overgang til Guds rike på jorden. Derfor bør rettroende kristne ikke frykte undergangen, men heller se fram til den. For Dass er troen også noe helt konkret, så vi skal ikke oppfatte hans framstilling av f.eks. dommedagen som et bilde på noe annet.

Det overordna motivet i «Herre Gud, ditt dyre navn og ære» er den plikten som alle levende vesener har til å ære Gud. Her beskrives den allmektige Gud og hans makt over alt levende. I andre strofe forteller diktet at Gud, i motsetning til mennesker og annet liv, er evig. Det ser man i disse linjene:

Om slekter svimler –
blant stjernestimler
i høye himler
utallig vrimler
Guds grøde.

«Slekter svimler / blandt stjernestimler» er et symbol for at menneskets slekter, dvs. hele menneskeheten, dør og kommer til himmelen. Men likevel har Gud sin store skaperkraft. Det uttrykkes med metaforen «Guds grøde». Grøde betyder normalt såfrø som vokser opp som korn på markene. Den er «utallig», selv i sammenligning med de man...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn