Vurdering av om tekstene er aktuelle for ungdom i dag

Her får du hjelp til å vurdere om de tre tekstene er aktuelle for ungdom i dag. Det gjelder diktene «Förlåt dig själv», «Du oppdagar marebakken i latteren min» og «Selfie».…

...

Aktuell tematikk: selvfremstilling

Tematikken i diktene er i stor grad relevante for unge i dag. Det gjelder spesielt emnet om hvordan vi fremstiller oss selv, både i hverdagen og på sosiale medier som Instagram og Snapchat. De fleste unge er bevisste om at de ikke viser alle sider av seg selv på nettet, men kun et idealbilde. Vi har ikke lyst til å fremstille oss selv som ’stygge’ eller sårbare, eller vise at vi befinner oss i vanskelige situasjoner.

Derimot er det lett og behagelig å ’poste’ positive ting, f.eks. bilder av oss selv ”i finstasen”, som det står i ”Selfie”. Så får vi mange ’likes’ og positive kommentarer. Konsekvensen er at sel…

...

Forskjell på hvordan diktene tiltaler ungdom

Det er forskjell på diktenes relevans for unge når vi ser på hvordan de kommuniserer og taler til unge som målgruppe. Dette har med diktenes form og de forskjellige mediene de uttrykkes i å gjøre.

«Du oppdagar marebakken i latteren min», er trykket i en diktsamling, en medieform som ikke mange unge leser. Dette gjør at diktet vanskelig når ut til ungdom. Dessuten er billedspråket i teksten forholdsvis krevende å forstå. ”marebakken / i latteren min” er ikke noe vanlig uttrykk. Metaforen gjør diktet svært tilgjengelig for unge, som ikke er vant til å lese poesi fra før. Og diktet gir ikke mye…

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn