Selfie av Trygve Skaug

Her tar vi for oss diktet ”Selfie”, skrevet av Trygve Skaug. Vi gir inspirasjon til analyse av form, virkemidler og tema i teksten.…

...

Sammendrag

Forfatter: Trygve Skaug
Utgivelse: Utgitt på Instagram, 2017
Sjanger: Instagram-dikt

Et ”jeg” forteller hvordan han opplever noen selfies som et ”du” har uploadet fra nyttårsaften på Instagram. Jeget kan ikke få øye på duet på bildene. Han kan i hvert fall ikke se alt det som han ser i duet. For armene hennes er for korte til at hun får alt med i en selfie.…

...

Form og innhold henger sammen

Formen er preget av at diktet er satt opp som et oppslag på det sosiale mediet Instagram. I toppen ser vi Trygve Skaugs bilde og Instagram-navn, ”trygveskaug”. I bunnen ser vi ikoner, som gjør det mulig å ’like’, kommentere og dele oppslaget. Som oppslag på Instagram er diktet interaktivt. Mottakerne kan være aktive og kommentere på tek…

...

Paradoks som virkemiddel

Diktets første fire verselinjer inneholder et paradoks. Duet har lagt åtte bilder av seg selv ut på nettet, men jeget mener ikke at man kan se duet på noen av dem:

du synes ikke på noen av
de åtte bildene du la ut
av deg selv i finstasen
på nyttårsaften

Det virker som en selvmotsigelse at jeget har åtte selfier av duet, men ikke kan se henne på noen av dem. Dette parad…

...

Tolkning: Spiller på tittelens betydning

Diktet spiller på betydningen av ordet ”selfie”, som er tittelen. En selfie er et fotografi som man tar av seg selv. Duet har lagt ut hele åtte selfier på Instagram, men det paradoksale er at ingen av fotografiene klarer å fange henne.

Vi kan tolke diktet som en form for …

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn