Sammenligning

Her får du inspirasjon til å sammenligne de tre diktene, «Förlåt dig själv» av Jonas Gardell, «Du oppdagar marebakken i latteren min» av Marianne C. Håheim og «Selfie» av Trygve Skaug. Der er mange likheter både når det gjelder sjanger, form, tema og formålet med bruken av virkemidler i tekstene. I tillegg er det mulig å tolke diktene i sammenheng.…

...

Sjanger: Lyriske dikt som sier mye med få ord

Alle de tre tekstene er dikt som sier mye med få ord. De handler om betydningsfulle temaer, som det indre i oss, selvfremstilling og det å tilgi seg selv. Disse temaene behandles på en kort og intens måte, som får leseren til å tenke over diktenes mening. Betydningen er ikke umiddelbart klar, men må tolkes frem av mottakeren.

Diktene har alle et moderne uttrykk. Det skapes i kraft av en fri form uten rimmønster eller fast rytme, samt ordvalg so…

...

Formen passer med innholdet

Alle diktene har en form som passer godt til det innholdet som formidles. I ”Selfie” virker formen understøttende for temaet om selvfremstilling i selfier. Diktet handler om selvfremstilling, og medieformen på Instagram legger nettopp opp til selvfremstilling.

Oppbygningen av ”Forlåt dig själv” i parvise kontraster setter fokus på at tilgivelsen overvinner individets indre motsetninger. Diktet handler om å tilgi ”allt”, og dette budsk…

...

Virkemidler får leserne til å tenke seg om

Diktene bruker forskjellige virkemidler. I «Du oppdagar marebakken…» er bildespråket dominerende i kraft av ”marebakken”, som er en metafor for jegets indre skyggeside. I ”Forlåt dig själv” benytter Gardell særlig anafor og kontraster som effekter. I ”Selfie” bruker Skaug et paradoks som det sentrale virkemiddelet.

De forskjellige virkemidlene har omtrent samme funksjon: De får mottakerne til å tenke seg om. Leseren må tenke over hva ”mareb…

...

Tema og tolkning: Individets forhold til seg selv

Man kan formulere et felles tema for de tre diktene, nemlig individets forhold til seg selv. Alle tre tekstene handler om hvordan man tenker om – eller fremstiller – seg selv.

”Du oppdagar marebakken…” handler om kontrasten mellom det ytre og det indre, og om den psykiske skyggesiden som vi alle sammen har, men ikke har lyst til å vise frem. ”Forlåt dig själv” handler om den totale tilgivelsen, som kan oppheve de motsetningsfylte forestillingene man har om …

...

Oppskrift på sammenligningsoppgave

I…

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn