Du oppdagar marebakken i latteren min

Her tar vi for oss teksten ”Du oppdagar marebakken i latteren min» av Marianne Clementine Håheim. Vi har laget et sammendrag av diktet, og gir inspirasjon til analyse og tolkning.…

...

Sammendrag

Forfatter: Marianne C. Håheim
Utgivelse: Fra diktsamlingen Bilydar, 2012
Sjanger: Lyrisk dikt

Diktet er fortalt av et «jeg» som forestiller seg hvordan et «du» lytter til jegets latter, og oppdager en avgrunn, ”en marebakke”, i latteren. Duet vasser ut i dypet, og fotograferer jegets marebakke. Jeget mener at bildene …

...

Dunkle metaforer

Diktet er preget av dunkle metaforer, som kan være vanskelige å forstå: Hva menes med «marebakken i latteren min»? Og hva menes med at duet «vassar ut på brådjupet og fotograferer det som lever der»? Det er ikke  bokstavelig talt noen «marebakken i latteren”, og derfor kan duet heller ikke i bokstavelig talt gå ut i marebakken og fotografere den. Det er metaforer for noe annet som leseren må tolke seg frem til.

Marebakken i latteren

Metaforen i første strofe kan vi tolke som et uttrykk for at duet kan lytte bak jegets latter og oppdage noe annet enn den gleden som latteren umiddelbart uttrykke…

...

Tema og tolkning: det indre og det ytre

Et sentralt tema i diktet er forholdet mellom det indre og det ytre mennesket. Mennesket inneholder en indre dybde, som umiddelbart kan være vanskelig å få øye på. Duet i diktet oppdager jegets dybde, og velger å interessere seg for den, selv om den er en ”marebakke” som kan være farlig.

I strofe tre får vi høre at jeget på sitt vis er glad for duets interesse: »bileta vert vakre» står det om de «bildene» duet har tatt av jegets marebakke. Men samtidig er jeget bekymret. Hun …

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn