Oppgave 1 | Norsk sidemål | Høst 2017

Her får du hjelp med oppgaven som handler om å tolke og sammenligne diktene ”Du oppdagar marebakken i latteren min», «Selfie» og «Förlåt dig själv».

Vi har gjort en kort analyse av alle tre diktene, hvor vi ser på form, virkemidler og tolkning av temaer. Deretter går vi i dybden på hvordan du kan sammenligne de tre tekstene på gode måter. Du får også inspirasjon til å vurdere om diktene er relevante for unge i dag.

Oppgaven er gitt til skriftlig eksamen i norsk sidemål, høsten 2017.

Oppgave 1: Sammenligning av tre dikt

 Vedlegg:
- «Förlåt dig själv» av Jonas Gardell, fra albumet Nästan vackra, 2006
- «Du oppdagar marebakken i latteren min» av Marianne Clementine Håheim, fra Bilydar, 2012
- «Selfie» av Trygve Skaug, 2017, Instagram

Sammenlign de tre vedlagte diktene. Vurder til slutt om tekstene er aktuelle for ungdom i dag.

Kommentar: Oppgaven er todelt. I den første delen skal du skrive om både form og innhold og bruke relevant fagspråk. I den andre delen skal du vise evne til selvstendig refleksjon.

Innfallsvinkler til oppgaven

En mulig innfallsvinkel til oppgaven er å fokusere på selvfremstilling på nettet, og unges relasjon til seg selv. Fremstiller vi hele personligheten vår på nettet, eller viser profilene våre på Instagram og Facebook et idealbilde? Har unge i dag en indre skyggeside som de helst ikke viser frem?

Du kan også fokusere på det å tilgi seg selv. Er det mulig å tilgi seg selv for de tingene man ikke bryr seg om? Og kan det hjelpe oss med å godta våre skyggesider, og bli flinkere til å vise mer av oss selv?

Hjelp til Nynorsk

Mange elever sliter med nynorsken, derfor har Studienett utarbeidet en Nynorsk Grammatikk Guide som gir deg all hjelpen du trenger i nynorsk.

Nynorsk grammatikk

Denne veiledningen til nynorsk grammatikk gir deg på en enkel og forståelig måte en komplett innføring i nynorsk som sidemål. Den tar for seg både grammatikk, ordvalg og setningsbygning, i tillegg til å forklare hvordan du kan få best mulig utbytte av ordlisten og andre hjelpemidler.

Oppskrift på diktanalyse

I tillegg har Studienett laget en oppskrift på diktanalyse som dekker alt du kan komme inn på i en slik analyse:

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn

Oppgave 1 | Norsk sidemål | Høst 2017

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.