Sammenligning

På denne side gir vi en sammenligning av de to diktene «Det lysnet i skogen» (1850) av Jørgen Moe og «Byen» (1893) av Sigbjørn Obstfelder. Vi sammenligner både trekk ved diktenes form og innhold. 

Begge diktene handler om motivet å reise fra naturen til byen

«Det lysnet i skogen» og «Byen» handler begge om et jeg som reiser fra natur til by. Motiver som fjell, skog, fjorder og menneskemylder går igjen i diktene, men motivene skildres ganske forskjellig.

I «Det lysnet i skogen» er naturen et vennlig sted, hvor det lyriske jeg føler seg hjemme. I «Byen» er naturen omvendt kald og skremmende. Det er altså en skarp kontrast i måten de to diktene skildrer naturmotivet på. 

Det er til gjengjeld flere likheter i diktenes måte å skildre bymotivet på. I «Det lysnet i skogen» er livet i byen forbundet med «folkevrimmelen» (l.11), og «larm av utallige føtter» (l. 15) er noe av det første jeg-et hører da det stiger ut av toget i «Byen». I begge diktene er byen altså et larmende og kaotisk sted fylt med mennesker. 

Digtene har et felles tema, men sier forskjellige ting

«Det lysnet i skogen» og «Byen» handler begge om menneskets forhold til natur og by. De to diktene har på den måten et felles tema, men de to diktene sier helt forskjellige ting om temaet.

«Det lysnet i skogen» handler om det harmoniske forholdet mellom menneske og natur. I diktet skildres naturen som et vakkert og storslått sted, hvor det lyriske jeg kan komme i kontakt med den guddommelige ånd, som naturen er besjelet med. Diktet viser dermed hvordan mennesket kan finne harmoni og sammenheng i den guddommelige, levende naturen. Samtidig skildrer diktet byen som et urolig og overfladisk sted, hvor mennesket ikke hører til. Det bør søke ut i naturen for å finne sin naturlige plass i verdens orden. 

Omvendt skildrer «Byen» et menneske, hvis liv er preget av uro og splittelse, uansett hvor det befinner seg. Det lyriske jeg forsøker desperat å finne et sted hvor det kan falle til ro og lindre sin angst, men uansett hvor...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn