Tekstene i kulturhistorisk sammenheng

Det er kun 43 år mellom «Det lysnet i skogen» (1850) av Jørgen Moe og «Byen» (1893) av Sigbjørn Obstfelder, men det er store forskjeller i både form og innhold. 

Forskjellene skyldes bl.a. at de to tekstene kan forbindes med hver sin kulturhistoriske sammenheng og litterære periode. «Det lysnet i skogen» har trekk som forbinder diktet med romantikken, hvorimot «Byen» har trekk som forbinder diktet med den tidlige delen av modernismen

På denne siden tar vi først en titt på de hhv. romantiske og modernistiske trekkene i diktene, før vi sammenligner tekstenes kulturhistoriske sammenheng. 

Romantiske trekk i «Det lysnet i skogen»

«Det lysnet i skogen» er fra 1850. I midten av 1800-tallet var en grunnleggende tanke at naturens skjønnhet var en speiling av den guddommelige ånd som hadde skapt verden. Idéen var særlig tydelig i den litterære periode romantikken, og i mange dikte fra perioden finner vi derfor eksempler på at naturen besjeles og gjøres levende. Det ser vi også i «Det lysnet i skogen», hvor naturen er tillagt evnen til å tale til det lyriske jeg. 

Romantikkens forfattere valgte også en fast form til periodens dikte fordi den kunne avspeil...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn