Det lysnet i skogen

Her gir vi hjelp til å forstå og analysere Jørgen Moes dikt «Det lysnet i skogen». Husk at det er sammenligningen med Sigbjørn Obstfelders dikt «Byen» som skal være i fokus i oppgave 1.

Sammendrag

«Det lysnet i skogen» er et dikt av Jørgen Moe fra 1850, som kan leses som et dikt om naturlengsel. 

I første strofe er et lyrisk jeg på vei fra fjellet og skogen til sin hjembygd. Der gis flere eksempler på den naturen jeg-et opplever på sin reise, f.eks. skog, åser, fjorder, bukte, elver og sletter.

I andre strofe føler jeg-et at en li hvisker til det. Lien setter spørsmålstegn ved om jeg-et virkelig skal tilbake til byen. Deretter føler jeg-et vemod, fordi det skal bort fra naturen.

I tredje strofe forteller jeg-et at det stadig hører naturen kalle på seg inne i byen. Det hører bl.a. bjeller og en lur om kvelden, som om jeg-et var et husdyr som blir kalt hjem. 

Ordforklaringer

ilte: løp
åser: langstrakte bakker
blånet: fikk et blått skjær, fremsto blålig, fordi det ligger så langt ute i horisonten
sletter: flate områder i landskapet
li: skråning, helling 
vemodstanke: følsom og lengselsfull tanke
bonede: blanke pga. påføring av voks
bønnlig: bedende
bly: sjenert, forsiktig
lurlokk: lokkende lyd fra blåseinstrumentet lur, som brukes til å kalle husdyr hjem

Momenter i «Det lysnet i skogen»

Herunder gjennomgår vi noen av de momentene i «Det lys...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn