Byen

Denne side gir hjelp til å forstå og analysere «Byen» av Sigbjørn Obstfelder. Husk at det er sammenligningen med Jørgen Moes «Det lysnet i skogen» som skal være i fokus i oppgave 1.

Sammendrag

Sigbjørn Obstfelders dikt «Byen» handler om et jeg som flytter fra fjellet til byen. 

I begynnelsen av diktet forteller jeg-et at det har levd alene på fjellet i flere uker. Jeg-et er engstelig og ensomt, fordi fjellet virker kaldt og livløst for jeg-et. Jeg-et lengter derfor etter andre mennesker, og det beslutter seg for å ta toget til byen. 

Neste kveld når jeg-et byen. Etter kort tid hører jeg-et et skrik, som det løper etter. På vei mot skriket hører jeg-et en stemme som roper ut av vinduene at mennesket er syndig og råttent. Stemmen gjør jeg-et engstelig, og jeg-et løper videre. Mens jeg-et løper, ser det mennesker som sitter uten å snakke med hverandre, og folk som voldelig banker hverandre. 

Jeg-et løper videre, mens angsten inni vokser. Menneskene omkring jeg-et skynder seg meningsløst, og jeg-et ender med å konkludere med at alle byens innbyggere er vanvittige. 

Ordforklaringer

blåne: berg og bakker som ser blå ut, fordi de ligger så langt ute i horisonten
mulm: gammeldags ord for dypt mørke
surring: summing
Eders: dere
dansebuler: små, slitte dansesteder
iling: plutselige, voldsomme følelser (ofte av redsel og smerte)

Momenter i «Byen»

Her gjennomgår vi noen av de momentene i «Byen» som kan brukes i en sammenligning med «Det lysnet i skogen» av Jørgen Moe.

Motiv og tema

Byens ødeleggende og angstfremkallende påvirkning er det sentrale motivet i «Byen». Jeg-et r...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn