Oppgave 1 | Norsk hovedmål | Vår 2021

I denne oppgavehjelpen får du hjelp til å skrive en sammenligning av «Det lysnet i skogen» av Jørgen Moe fra 1850 og «Byen» av Sigbjørn Obstfelder fra 1893. Oppgaven ble gitt til Norsk skriftlig eksamen i hovedmål, våren 2021.

Vi gir først et sammendrag av de to tekstene hver for seg, og gjør rede for noen momenter som er opplagte å bruke i en sammenligning. Først ser vi på «Det lysnet i skogen» og så «Byen». Deretter sammenligner vi noen sider ved form og innhold i de to tekstene, før vi til slutt plasserer dem begge i en kulturhistorisk sammenheng.

Oppgaveformulering: Sammenlign de to digtene

Vedlegg:

- «Det lysnet i skogen» av Jørgen Moe, 1850
- «Byen» av Sigbjørn Obstfelder, prosadikt fra 1893

Sammenlign de to vedlagte tekstene, og sett dem inn i en kulturhistorisk sammenheng.

Kommentar: Du skal skrive om både form og innhold og vise kunnskap om tiden de er skrevet i. Bruk eksempler fra tekstene når du skriver.

Utdrag

Under kan du lese et utdrag fra oppgavehjelpen vår:

Formen understøtter temaet i begge dikte

Der er stor forskjell på formen i «Det lysnet i skogen» og «Byen». 

«Det lysnet i skogen» har en fast form, hvor hele diktet er skrevet etter samme rimmønster (AbAbCCd), og hver strofe har like mange verselinjer. Denne faste formen gjør at diktet fremstår regelmessig og harmonisk. Hver strofe og hver linje passer inn i den større, ordnede sammenhengen, hvilket understøtter diktets tema om menneskets forhold til naturen. 

«Byen» har omvendt en fri form, hvor rim og rytmer opptrer tilfeldig. Rimene opptrer især som allitterasjoner (bokstavrim), f.eks. «bak den borteste blåne» (l. 8) og «mulm og mørke» (l. 11). Rimene skaper en hurtig og flyktig rytme i teksten, som understreker jeg-ets desperate flukt fra fjellet. 

I tillegg er «Byen» preget av mange gjentagelser av desperate og ubehagelige ord som «skrik», «mere og mere», «angst», «løper» og «videre». Gjentagelsene uttrykker det ytre kaoset og den indre uroen som jeg-et opplever i diktet. De bidrar dermed med å understøtte tekstens tema om angst og splittelse.

De to diktene fremstår på den måten ganske forskjellige pga. sin form. «Det lysnet i skogen» er et tradisjonelt dikt som virker sammenhengende og lyrisk (dvs. musikalsk) pga. den faste formen. «Byen» fremstår omvendt som et moderne dikt med sin frie, eksperimenterende form.   

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn

Oppgave 1 | Norsk hovedmål | Vår 2021

[2]
Brukernes anmeldelser
  • 15.03.2022
    Skrevet av Elev på Vg3
  • 27.10.2021