Oppgave 1 | Norsk hovedmål | Vår 2019

Her får du hjelp til å skrive en resonnerende tekst om hvilke muligheter og utfordringer det språklige mangfoldet i Norge gir oss. Oppgaven skal ta utgangspunkt i tekstene «Mennesker og språk på vandring», «Målet er å unngå at folk rundt deg skal tenkja ‘stakkars utlending’», «Utdrag fra Den nye norsken» og «Facebook-siden til språkorganisasjonen Noregs Mållag».

I denne nettboken går vi i dybden på hvordan du kan drøfte temaet, og vi gir deg inspirasjon til å bruke tekstvedleggene i oppgaven. Dessuten får du bakgrunnskunnskap om temaet det språklige mangfoldet i Norge.

Resonnerende tekst om hvilke muligheter og utfordringer det språklige mangfoldet gir oss

Vedlegg:

  • «Mennesker og språk på vandring» av Birgitte Fondevik, Sunnmørsposten 23.06.2016
  • «Målet er å unngå at folk rundt deg skal tenkja ‘stakkars utlending’» av James Puchowski, Framtida.no 28.02.2017
  • Utdrag fra Den nye norsken. Slangordbok, 2013
  • Facebook-siden til språkorganisasjonen Noregs Mållag, lastet ned 15.11.2018

Vedleggene viser ulike sider ved det språklige mangfoldet i Norge. Skriv en resonnerende tekst der du drøfter hvilke muligheter og utfordringer det språklige mangfoldet gir oss. Bruk eksempler fra minst 3 av vedleggene.

Kommentar: Det skal komme tydelig fram av svaret ditt at du bruker synspunkter og eksempler fra de vedlagte tekstene. Du kan også bruke relevant kunnskap du har om språkpolitikk, språkdebatt, språklig variasjon og talemålsutvikling.

 

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn

Oppgave 1 | Norsk hovedmål | Vår 2019

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.