Oppgave 1 | Norsk hovedmål | Vår 2018

Her får du hjelp til å skrive en resonnerende tekst om hvordan litteratur kan være samfunnskritisk. Oppgaven skal ta utgangspunkt i utdrag fra tekstene Hellemyrsfolket, Mor streiker og Bienes historie. I notatet går vi i dybden på hver enkelt tekst, og gir inspirasjon til hvordan du kan bruke dem i oppgaven.

Oppgaven er gitt til eksamen i norsk hovedmål, vår 2018.

Oppgave 1: Resonnerende tekst om hvordan litteratur kan være samfunnskritisk

Vedlegg: 
- Utdrag fra Hellemyrsfolket av Amalie Skram, 1887
- Utdrag fra Mor streiker av Ebba Haslund, 1981
- Utdrag fra Bienes historie av Maja Lunde, 2015

I 1871 hevdet den danske litteraturforskeren Georg Brandes at litteraturens viktigste funksjon var «å sette problemer under debatt». Skriv en resonnerende tekst der du reflekterer over hvordan litteratur kan være samfunnskritisk. Bruk eksempler fra de vedlagte tekstene i svaret ditt. Du kan også bruke andre eksempler du kjenner.

Kommentar: Det skal komme tydelig fram av svaret ditt at du bruker eksempler fra alle de tre tekstvedleggene når du skriver.

Innfallsvinkler til oppgaven

Her viser vi deg to forskjellige innfallsvinkler, som du kan bruke når du skal skrive den resonnerende teksten din. En innfallsvinkel er et tematisk fokus, som gir oppgaven din retning og sammenheng.

En mulighet er å fokusere på det som er felles ved de tre tekstene. Du kan vise likhetene på tvers av tid i både form og innhold, og på den måten resonnere over hvordan litteratur generelt kan være samfunnskritisk. I denne sammenhengen kan du også fokusere på hvordan litteraturens rolle som samfunnskritisk er like relevant nå som for 100 år siden.

En annen mulighet er å fokusere på utviklingen i den samfunnskritiske litteraturen. Du kan vise hvordan tekstene er forskjellige, og hvordan det henger sammen med den tiden de er skrevet i. På den måten kan du resonnere over hvordan litteratur kan være samfunnskritisk på forskjellige måter på forskjellige tidspunkt, og hvordan litteraturens samfunnskritikk er et bilde på sin tid. Her får du et eksempel på hvordan en resonnerende tekst med denne vinkelen ser ut

Du kan naturligvis benytte begge innfallsvinklene i oppgaven din.

Hjelp til oppgavetypen

Har du behov for hjelp til oppbygging og skriving av oppgavetypen resonnerende artikkel i norsk? Se Studienetts oppskrift her:

Resonnerende tekst

Her får du grundig hjelp til hvordan du kan skrive en resonnerende tekst i norskfaget og til eksamen. Dette er en oppgavetype som ofte er en del av norsk skriftlig eksamen, både i hovedmål og sidemål. Det er lett å kjenne igjen denne typen, for oppgaven er alltid formulert slik: «Skriv en resonnerende tekst …»

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn

Oppgave 1 | Norsk hovedmål | Vår 2018

[3]
Brukernes anmeldelser
 • 09.04.2019
  Skrevet av Elev på Vg3
  Veldig bra verktøy å ha til eksamen!
 • 13.11.2020
  Skrevet av Elev på Vg3
 • 13.10.2020
  Skrevet av Elev på Vg3