Sammenligning av de to tekstene

I oppgaven din er det viktig å sammenligne de to tekstene og deres syn på kunnskap og opplysning. På den måten viser du at du har oversikt over temaet du jobber med, og at du kan trekke tråder mellom opplysningstiden og nåtidens postmoderne samfunn. På denne siden kommer vi med noen eksempler på hvordan du kan trekke linjer fra Holbergs levnetsbrev til Mediekompassets annonse.

Forholdet til frihet har endret seg fra 1728 til i dag

I 1728 var man ikke fri til å lese eller skrive hva man ville. Kirken sensurerte alt som gikk imot det kristne verdensbildet. Hvis man ville ha tilgang til all informasjon, måtte man derfor gjøre som Holberg og bryte loven for å lese i de «forbudte bøkene».

I dag er situasjonen nesten omvendt. Det finnes ingen sensur, noe som betyr at alle er frie til å skrive alt. Det kan derfor være vanskelig å vurdere hva som er sant og hva som er falskt. Alle opplysninger kan fremstilles som sanne, for det er ingen som sensurerer bort det som er galt.

Forholdet til frihet har derfor endret seg. I dag har vi nemlig den ytringsfriheten man kjempet for i opplysningstiden. Frihetens problemer er også annerledes. For Holberg var det et problem at man ikke kunne lese det man ville. For Mediekompasset er det et problem at alle fritt kan skrive det de vil.

Kommer friheten med et ansvar?

I den resonnerende teksten din kan du reflektere over vårt moderne forhold til frihet. I dag er det nesten umulig å forestille seg hvordan det er å leve uten ytrings- og trykkefrihet, slik man gjorde i 1728. Friheten er her bare, og v...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn