København 1726-27

På denne siden finner du ideer til hvordan du kan bruke utdraget fra Ludvig Holbergs «København 1726-27» i din resonnerende tekst. Først gir vi et sammendrag av teksten, slik at vi har de viktigste poengene i teksten på plass.

Deretter går vi i dybden på teksten og viser hvorfor teksten kulturhistorisk sett er typisk for opplysningstiden. For hver av disse poengene ser vi også nærmere på hvilke momenter det er lurt å ta med i en refleksjon over synet på kunnskap og opplysning.

Fakta om teksten

Tittel: «København 1726-1727»
Forfatter: Ludvig Holberg
Sjanger: Levnetsbrev (et levnetsbrev er en selvbiografisk tekst om en persons liv).
Utgivelse: Teksten er et utdrag fra Ludvig Holbergs første levnetsbrev fra 1728.

Sammendrag

Utdraget fra levnetsbrevet handler om Holbergs forhold til kirken og opplysning. I begynnelsen av teksten gjør Holberg det klart at han ikke tviler på guds eksistens. Han siterer et dikt som beskriver hvor vakker jorden er, og ut fra dette konkluderer han med at det er umulig å ikke tro på gud.

I utdraget fra levnetsbrevet tilstår Holberg dog også at han har lest i svartelistede og forbudte bøker. Lesingen av de forbudte tekstene har fått ham til å tvile på troen sin. Han har dog likevel valgt å lese i bøkene fordi han mener at vår evne til å tenke fritt er det som gjør oss til mennesker.

Ordforklaringer

barbarisk: vilt, umenneskelig.
innskrenket: sneversynet, uintelligent.
naturfilosofisk: Naturfilosofi er en filosofisk retning som beskjeftiger seg med naturen og hvordan menneskets naturlige fornuft kan brukes til å skape moralske regler i et samfunn.
svartelistete bøker: bøker som var sensurerte, dvs. holdt tilbake på grunn av sitt kritiske innhold.
betenkeligheter: bekymringer, tvil.
den frie tankevirksomhed: evnen til å kunne tenke fritt.
nedarvede trosforestillinger: religiøse idéer som er overført fra tidligere generasjoner.
endevende: se grundig gjennom, analysere.
tyngende skrupler: psykisk belastende tvil.

Holberg søker opplysning i en religiøs ramme

Teksten viser oss...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn