Innfallsvinkler til oppgaven

Denne side presenterer tre mulige innfallsvinkler som du kan bruke når du skal skrive den resonnerende teksten din om «København 1726-27» og «Hvis det vi leser om verden stemmer sånn passe, blir vår forståelse av verden deretter». En innfallsvinkel gir oppgaven din en rød tråd. Det vil si at den skaper en god sammenheng og struktur mellom refleksjonene og poengene dine.

Dersom du synes det er vanskelig å finne en innfallsvinkel, kan du prøve å formulere fokuset du skal ha i oppgaven med én setning. En innfallsvinkel er ofte en spissformulering av det temaet du vil undersøke i oppgaven.

Det er også en mulighet å kombinere de tre innfallsvinklene, og bruke litt fra hver vinkel i oppgaven din. Du skal dog være oppmerksom på å velge et fokus, ellers kan det lett skje at oppgaven virker usammenhengende.

Innfallsvinkel 1: Utviklingen fra 1728 til 2018

En mulig innfallsvinkel er å fokusere på utviklingen av kunnskap og opplysning fra opplysningstiden og frem til i dag. Mange av ideene fra opplysningstiden om kunnskap og opplysning har påvirket måten samfunnet vårt er...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn