Oppgave 1 | Norsk hovedmål | Høst 2019

Denne oppgavehjelpen hjelper deg med å skrive en resonnerende tekst om synet på kunnskap og opplysning i et utdrag fra Ludvig Holbergs levnetsbrev «København 1726-27» og en annonse, «Hvis det vi leser om verden stemmer sånn passe, blir vår forståelse av verden deretter», laget av Mediekompasset.  I oppgaven setter du to tekster inn i en kulturhistorisk sammenheng og reflekterer over deres syn på kunnskap og opplysning. 

I oppgavehjelpen går vi i dybden på tekstene, og gir deg inspirasjon til hvordan du kan bruke dem i den resonnerende teksten din. Først gir vi deg forslag til innfallsvinkler, som du kan fokusere på i oppgaven din. Deretter får du bakgrunnskunnskap om tekstenes kulturhistoriske perioder. Deretter gir vi et sammendrag av innholdet i tekstene og kommer med eksempler på hvordan du kan sette levnetsbrevet og annonsen inn i en kulturhistorisk sammenheng samt reflektere over tekstenes syn på kunnskap og opplysning. Til slutt kommer vi med noen eksempler på hvordan du kan sammenligne de to tekstene og deres syn på kunnskap og opplysning. Du får også en eksempelbesvarelse til denne oppgavetypen.

Oppgaven ble gitt til eksamen i norsk hovedmål, høst 2019.

Oppgave 1: Synet på kunnskap og opplysning

Vedlegg:

- «København 1726-27» av Ludvig Holberg, 1728

- «Hvis det vi leser om verden stemmer sånn passe, blir vår forståelse av verden deretter», annonse i Adresseavisen 22.09.2018

Skriv en resonnerende tekst der du setter vedleggene inn i en kulturhistorisk sammenheng og reflekterer over synet på kunnskap og opplysning som kommer fram i dem.

Kommentar: Du skal vise kunnskap om den tida tekstene er skrevet i og reflektere selvstendig over innholdet i dem.

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn

Oppgave 1 | Norsk hovedmål | Høst 2019

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.