Mer om det norske i dag

I den resonnerende teksten er det opplagt å sammenligne hvordan vi skaper forestillinger om det norske i dag med situasjonen på 1800-tallet. (Les ev. bakgrunnskunnskap om nasjonalromantikken). På denne siden gir vi mer inspirasjon til diskusjon om dette emne.…

...

Hva skaper forestillinger om det norske i dag?

I en resonnerende tekst kan du generelt sett diskutere hva som skaper forestillinger om det norske i dag, og om dette er forskjellig fra 1800-tallet.

I nasjonalromantikken var det i stor grad kunsten og litteraturen som stod for å skape ideene om det norske, som vi f.eks. ser i bildet «En Aften ved Sæteren» fra 1858. Det er kanskje ikke i like stor grad tilfellet i dag. Til gjengjeld skapes forestillingene om norskhet på mange forskjellige måter i våre …

...

17. mai fastholder nationalromantikkens ideer

I en resonnerende tekst kan du diskutere i hvilken grad 17. mai-feiringen er en tradisjon som holder ideene fra nasjonalromantikken i live. Det er en festdag, som feirer at vi er et fritt land og at vi er et fritt folk. Vi pynter oss med bunader og pene kjoler og dresser. Bunadene minner oss på våre gamle tradisjoner, og vi får assosiasjoner til bilder vi ha…

...

Språkdebatten i dag

Språkdebatten fra 1800-tallet er stadig i live. I en resonnerende tekst kan du diskutere hvordan språkdebatten i dag har å gjøre med forskjellige forestillinger om det norske.

Noen nynorskforkjempere vil argumentere for at dialekter som ligger nær nynorsk er de mest originale former for norsk språk. Dialekter som ligger nær bokmål er blitt mer eller mindre ’unorske…

...

Sportskonkurranser: typisk norsk å være god

I en resonnerende tekst kan du diskutere hvordan nasjonale sportskonkurranser er med på å skape forestillinger om det norske i dag. Hvordan skaper sporten et nasjonalt samhold? Og hvilke forestillinger om det norske kommer til uttrykk gjennom idrettsstjernenes virksomheter?

Sportskonkurranser som f.eks. Vinter-OL og håndballmesterskap kan oppfattes som moderne måter å skape et nasjonalt samhold på. Hele Norge følger med på idrettsutøvernes virksomheter, og når Marit Bjørgen vinner gull vinner hun for oss alle sammen. Sporten skaper og vedlikeholder forestillingen om vi nordmenn som en enhet, som kjemper sammen og vinner…

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn