En retusjert virkelighet

På denne siden får du en introduksjon til artikkelen «En retusjert virkelighet». Vi ser på hva artikkelen har å si om forestillingene om det norske som ble til på 1800-tallet. Vi gir også inspirasjon til hvordan du kan bruke momenter i artikkelen i en resonnerende tekst. Vi har i tillegg et sammendrag og en ordliste.…

...

Sammendrag og ordliste

Skribent: Karsten Alnæs
Utgivelse: Fra historieverket Historien om Norge, 1998 
Sjanger: Fagartikkel

I teksten forklarer Alnæs at den norske landbefolkningen, som bodde i fjellene, ikke hadde samme syn på naturen som nasjonalromantikerne på 1800-tallet. Romantikerne og byboerne så naturen som vakker, storslått og hellig. Men de menneskene som levde i naturen oppfattet den ikke slik.

Skribenten gjengir en av …

...

Den norske landbefolkningen var ikke nasjonalromantikere

I en resonnerende tekst kan du bruke artikkelen «En retusjert virkelighet», som inspirasjon til å diskutere hvordan nasjonalromantikkens forestillinger om naturen og landbefolkningen oppstod. Du kan også diskutere motsetningen mellom hvordan byfolk og landfolk så på ’den norske’ natur.

På 1800-tallet oppstod en oppfattelse av landbefolkningen som særlig knyttet til den vakre og harmoniske naturen. Men ifølge artikkele…

...

Den spesielt norske naturen var byboernes konstruksjon

I en resonnerende tekst kan du komme inn på hvordan 1800-tallets forestilling om den storslåtte og spesielt norske naturen var byfolkenes oppfinnelse, ikke landfolkets. I Vinjes beretning om bondekonen Malene hører vi at det er enorm forskjell mellom hvordan hun og byboerne oppfatter fjellandskapet:

Da de kommer opp på fjellet ved Hjerkinn og skuer vestover nettopp mot Snøhetta, sier Malene at «hu, her er stygt og audt her». Akkura…

...

Sammenligning med «En Aften ved Sæteren»

I en resonnerende tekst er det opplagt å relatere artikkelen ”En retusjert virkelighet” til bildet «En Aften ved Sæteren». Du kan diskutere hvordan poengene som kommer frem i artikkelen avspeiles i bildet.

Artikkelen forklarer at nasjonalromantikken var en konstruksjon, som byboere stod bak. Nasjonalromantikerne retusjerte (manipulerte og forskjønnet) forholdet mellom naturen og landbefolkningen. Ideen om naturen som særlig norsk,…

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn