Bergtatt av tinden

På denne siden tar vi fatt på annonsen «Bergtatt av tinden». I en resonnerende tekst kan du spesielt bruke annonsen til å diskutere hvordan forestillinger om det norske blir skapt i dag. Du kan også sammenligne teksten med den nasjonalromantiske oppfattelsen av det norske, som f.eks. kommer til uttrykk i bildet «En Aften ved Sæteren».…

...

Sammendrag og ordliste

Avsender: Visit Norway
Utgivelse: Fra Visit Norway, den offisielle reiseguiden til Norge, 2017 
Sjanger: Annonseartikkel

Annonsen forklarer at det er en lang norsk tradisjon for å dra til fjellet når man har fri, for å komme seg ut i naturen og få mosjon og frisk luft. Tradisjonen henger sammen med at fjellene symboliserer den norske nasjonalidentiteten. Fjellturene er som regel primitive, men i dag har det i tillegg dukket opp moderne og me…

...

Fritidsliv i fjellene som noe spesielt norsk

I annonsen «Bergtatt av tinden» ser vi en oppfattelse av at turer i fjellet er noe spesielt norsk. Det å dra til fjellet når man har fri, er noe nesten alle nordmenn gjør:

Gjennom århundrene har vi rømt til fjellene for å slippe unna det stressende hverdagslivet. Uansett sosial bakgrunn eller hvor i landet vi kommer fra, migrerer vi til fjellheimen så fort det blir påske…

...

Fjellene som symboler på det norske

Annonsen spiller på den utbredte forestillingen om fjellene som symboler på det norske:

Men fjellene våre betyr også noe annet, de er også kraftfulle symboler på det erkenorske. Det steinete og bratte landskapet og de ruglete formasjonene er utvilsomt en del av vår nasjonale identitet.

I en resonnerende tekst kan du diskutere i hvilken grad nasjonalromantikkens oppfattelse av fjellene som noe opphøyet og spesielt norsk stadig lever i dag. Du kan også tenke over i h…

...

Å slite og kjempe som en norsk verdi

I teksten hører vi at det er tungt å bevege seg i fjellet, og at dette er en del av turtradisjonen:

Gammel turtradisjon tilsier at man skal slite litt i fjellet, før man kan strekke ut og kose seg. De siste årene har imidlertid et lite anstrøk av luksus klart å snike seg inn i den norske fjellopp…

...

Lokal norsk mat

I teksten møter vi en idé om at noen former for mat er spesielt norske. Dette gjelder mat som hører hjemme lokale steder i fjellene:

Fokuset på lokal mat er også blitt mye sterkere, og er du heldig kommer du til et sted som serverer deg retter av elg, hjort, fjellørret eller reinsdyr.

I en resonnerende tekst kan …

...

Norge som turistnasjon: det norske selger

Teksten er en annonse fra Visit Norway, og den er dermed en form for reklame for landet vårt. I annonsen brukes det originalt norske som noe som tiltrekker turister. Turister vil gjerne oppleve noe ’originalt’, og derfor ’selge…

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn