Bakgrunnskunnskap

Perioden fra 1800-1870 kalles nasjonalromantikkens tid. Her ser vi på noen av de sentrale forestillingene om det norske, som skapes i denne perioden. Det gjelder ideer om naturen, folket, historien og språket.…

...

Idealisering av den norske natur

Norskhet blir i stor grad forbundet med naturen på 1800-tallet. Romantikerne la vekt på det vakre og storslåtte i naturen, og de idealiserte den. Nasjonalromantikerne oppfattet fjellandskapene som en typisk norsk natur, som ble gjennomstrømmet a…

...

Den norske bonden og det frie folk

Den norske bonden ble fremstilt som et naturlig idealmenneske og som noe positivt, i motsetning til sivilisasjonen, som ble sett på som et forfall i forhold til de tradisjonelle verdiene. Bonden ble ofte idealisert på en romantisert måte, som bærer av de tradisjonelle norske verdiene. Bonden ble…

...

Forestillinger om norsk historie og språk

På 1800-tallet brøt tankene om en særlig norsk historie frem. Dansketiden ble sett på som en forfallsperiode, som ødela den særlige, norske historien. Derfor ble uavhengigheten også lovprist som en mulighet for å fortsette den stolte, norske historien. Nasjonalromantikerne grep tilbake til tiden før unionen med Danmark, og særlig til sagatiden og vikingtiden, som ble oppfatt…

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn