Oppgave 1 | Norsk hovedmål | Høst 2017

Her får du hjelp til å skrive en resonnerende tekst om ulike forestillinger om det norske på 1800-tallet og i dag. Oppgaven skal handle om bildet «En Aften ved Sæteren», samt tekstene «En retusjert virkelighet» og «Bergtatt av tinden». I notatet går vi i dybden av materialet, og gir inspirasjon til hva du kan komme inn på i oppgaven.

Oppgaven er gitt til eksamen i norsk hovedmål, høsten 2017.

Oppgave 1: Resonnerende tekst om ulike forestillinger om det norske på 1800-tallet og i dag

Vedlegg: 
- «En Aften ved Sæteren» av Knut Bergslien, fra Norske Folkelivsbilder, av Adolph Tidemand, 1858 
- «En retusjert virkelighet» fra historieverket Historien om Norge, av Karsten Alnæs, 1998 
- «Bergtatt av tinden» fra Visit Norway, den offisielle reiseguiden til Norge, 2017

Skriv en resonnerende tekst der du reflekterer over hvordan ulike forestillinger om det norske ble skapt på 1800-tallet, og hvordan de blir skapt i dag. Bruk eksempler fra de vedlagte tekstene når du skriver.

Kommentar: I svaret ditt skal du bruke eksempler fra tekstvedleggene. Du kan også trekke inn andre eksempler.

Innfallsvinkler til oppgaven

Her ser vi på to forskjellige innfallsvinkler som du kan bruke i en resonnerende tekst. En innfallsvinkel er et tematisk fokus, som kan fungere som en rød tråd i oppgaven din.

En mulig innfallsvinkel kan være å fokusere på relasjonen mellom forestillingene om det norske i dag og på 1800-tallet. Du kan vise hvilke likheter og forskjeller som finnes i oppfattelsen av det norske, og spesielt hvordan nasjonalromantikken på 1800-tallet har formet vår forståelse av det nasjonale i dag. I denne sammenhengen kan du også fokusere på om ideene om det norske skapes på andre måter i dag enn på nasjonalromantikkens tid.

En annen mulighet er å fokusere på at ideene om det norske er en konstruksjon. Du kan dra inn artikkelen «En retusjert virkelighet», som forklarer at det var byfolket som skapte de nasjonalromantiske forestillingene om den norske naturen og den erkenorske bonden, ikke bøndene selv. Du kan fokusere på hvordan forestillingene om det norske konstrueres i dag, f.eks. gjennom 17. mai-feiringene, kongehuset, språkdebatten og sportskonkurranser som vinter-OL.

Hjelp til oppgavetypen

Har du behov for hjelp til oppbygging og skriving av oppgavetypen resonnerende tekst i norsk? Se Studienetts oppskrift her:

Resonnerende tekst

Her får du grundig hjelp til hvordan du kan skrive en resonnerende tekst i norskfaget og til eksamen. Dette er en oppgavetype som ofte er en del av norsk skriftlig eksamen, både i hovedmål og sidemål. Det er lett å kjenne igjen denne typen, for oppgaven er alltid formulert slik: «Skriv en resonnerende tekst …»

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn

Oppgave 1 | Norsk hovedmål | Høst 2017

[2]
Brukernes anmeldelser
  • 19.11.2020
    Skrevet av Elev på Vg3
  • 12.11.2020
    Skrevet av Elev på Vg3