Og så kom sommeren | Oppgave 4 i Norsk sidemål | Vår 2018

Få hjelp til analyse og tolkning av novellen ”Og så kom sommeren” av Gro Dahle. I denne oppgavehjelpen går vi i dybden på analysen, og ser blant annet på oppbygging, fortellemåte, språk, personer og temaet om kjærlighetssorg. Oppgaven er gitt til eksamen i norsk sidemål, vår 2018.

Oppgave 4

Vedlegg:
- «Og så kom sommeren» av Gro Dahle, 2009

Tolk novellen.

Kommentar: Du skal skrive om både form og innhold i novellen, og bruke relevant fagspråk.

Inngangsvinkler til tolkning

Her får du et par mulige inngangsvinkler som du kan bruke til å analysere og tolke teksten ut ifra. En inngangsvinkel er noe som du kan ha fokus på i innledningen din og gjennom tolkningen din, slik at oppgaven din blir sammenhengende.

Forholdet mellom forelskelse og kjærlighetssorg

Du kan fokusere på hva novellen sier om forholdet mellom forelskelse og kjærlighetssorg. I novellen spiller dette forholdet en helt sentral rolle. Jeg-personen starter med å være lykkelig forelsket, men ender med å lide av dyp kjærlighetssorg. Hva kan være novellens budskap i forhold til dette temaet? Er forelskelse og kjærlighetssorg hverandres motsetninger, eller er de på en måte to sider av samme sak?

Kjærlighetssorg som sitter fast

Du kan også fokusere på temaet om kjærlighetssorg som sitter fast og ikke vil slippe. Jeg-personen i novellen kan ikke glemme kjærligheten og komme seg videre. Han fortsetter å hente frem minnene om kjæresten, og er veldig frustrert. Hva kan være grunnen til at kjærlighetssorgen ikke går over? Og kan novellen i seg selv forstås som en del av prosessen med å få ut sorgen og gå videre?

MERK: Vi tolker novellen slik at jeg-personen er en gutt og kjæresten er ei jente. Men det kommer ikke helt tydelig fram i novellen om dette er tilfellet.

Hjelp til oppgavetypen

Har du behov for hjelp til oppbygging og skriving av oppgavetypen tolkning? Se Studienetts oppskrift her:

Tolkning

Her får du hjelp til å skrive oppgaven Tolk i norskfaget. Vi forteller deg hvordan du kan bygge opp tolkningen din og viser deg et eksempel på denne oppgavetypen. Tolkning er en viktig oppgavesjanger som ofte inngår i settene til slutteksamen, og også ved terminprøver eller heldagsprøver i norsk på vgs.

Hjelp til Nynorsk

Har du nynorsk som sidemål? Mange elever sliter med nynorsken, derfor har Studienett utarbeidet en Nynorsk Grammatikk Guide som gir deg all hjelpen du trenger.

Nynorsk grammatikk

Denne veiledningen til nynorsk grammatikk gir deg på en enkel og forståelig måte en komplett innføring i nynorsk som sidemål. Den tar for seg både grammatikk, ordvalg og setningsbygning, i tillegg til å forklare hvordan du kan få best mulig utbytte av ordlisten og andre hjelpemidler.

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn

Og så kom sommeren | Oppgave 4 i Norsk sidemål | Vår 2018

[4]
Brukernes anmeldelser
 • 11.05.2021
  Skrevet av Elev på Vg3
  veldig godt skrevet. til svært god hjelp. Kunne vært en eksempel tekst eller liknende av en tolkning. Ellers 10/10.
 • 20.06.2019
  Skrevet av Elev på Vg3
  Over alle forventninger. Takk for god hjelp!
 • 18.02.2019
  Skrevet av Elev på Vg3
  veldig bra til hjelp
 • 12.11.2020
  Skrevet av Elev på Vg3