Hjelp til Økonomistyring

Økonomistyring er et programfag på videregående, som går under programområdet næringslivsøkonomi. Faget omfatter temaer som blant annet næringsutvikling, entreprenørskap, økonomisk beregning og mye mer.

På denne siden kan du finne oppgaver skrevet av elever som har tatt faget økonomistyring. Disse oppgavene er en del av Studienetts store samling av eksempeloppgaver til elever på Vgs. Oppgavene kan du laste ned og bruke som hjelp og inspirasjon til dine egne oppgaver.

Du kan blant annet finne sammendrag som gir deg oversikt over et tema eller hele pensum og besvarelser av tidligere eksamensoppgaver som du kan bruke for å øve deg til eksamen.