Nyttårstale fra en som lytter

I denne oppgavehjelpen viser vi deg hvordan du kan lage en retorisk analyse av Leo Ajkics kronikk «Nyttårstale fra en som lytter». Vi starter med et kort sammendrag av teksten, slik at de viktigste poengene kommer på plass. Etter sammendraget forklarer vi hvordan du kan finne tekstens hovedbudskap. Deretter går vi i gang med analysen. Her gjennomgår vi den retoriske situasjonen, komposisjon og sjanger, appelformer samt retoriske og språklige virkemidler

Du får også en eksempelbesvarelse til oppgaven.

Oppgaven ble gitt eksamen i norsk hovedmål, høsten 2019.

Oppgave 4: Nyttårstale fra en som lytter

Vedlegg:
- «Nyttårstale fra en som lytter» av Leo Ajkic, kronikk fra NRK Ytring 31.12.2018

Formuler kort hva som er hovedbudskapet, og analyser teksten. Bruk begrep fra retorikken.

Kommentar: Du skal formulere hovedbudskapet på̊ en presis og selvstendig måte. Når du analyserer, skal du forklare gjennom å bruke relevant fagspråk og vise til konkrete eksempler.

Utdrag

Under finner du et kort utdrag av oppgavehjelpen vår:

Språklige bilder understreker den harde tonen i samfunnsdebatten

De språklige bildene i kronikken gjør den interessant å lese, samtidig som de understreker den problematikken Ajkic debatterer i teksten. Det sentrale språklige bildet er det Ajkic danner når han presenterer hovedbudskapet i teksten:

Men problemer forsvinner ikke om de graves ned. De vokser. Derfor må vi lytte til hverandre, ikke minst når vi er uenige.

I metaforen skildres problemer som frø. Hvis de graves ned, vil de bare gro og vokse seg større. På den måten støtter metaforen opp under hovedbudskapet til Ajkic Den viser hva som skjer når vi ikke lytter til hverandre. På den måten gjør det språklige bildet det lettere å forstå hvilke konsekvenser den harde tone i samfunnsdebatten har.

Ajkic bruker også andre metaforer, som understreker den harde tonen i debatten. Han beskriver, for eksempel, hvordan folk bare venter på å «[h]amre inn sitt eget poeng». Folk hamrer ikke i bokstavelig forstand poengene sine inn med hammer og spiker. Vi skal forstå bildet metaforisk, dvs. i overført betydning. Den hamrende bevegelsen er et bilde på den voldsomme oppførselen folk deltar i debatten med. De slår løs med holdningene sine, på samme måte som håndverkere slår inn spikere.

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn

Nyttårstale fra en som lytter

[3]
Brukernes anmeldelser
 • 22.04.2020
  Skrevet av Elev på Vg3
  Kunne vært mer om de språklige virkemidlene.
  Tak for din feedback. Vi gennemgår ordspil, billedsprog og sproglig stil i analysen, så på den måde dækker vi de sproglige virkemidler i teksten. Vi kan imidlertid godt se, at overskriften «Retoriske virkemidler» ikke nødvendigvis fortæller, at vi også kigger på sproglige virkemidler. Derfor har vi ændret overskriften på siden og omskrevet nogle afsnit for tydeligere at vise, at vi selvfølgelig også analyserer de sproglige virkemidler i talen. Vi takker igen for din feedback, der har gjort siden bedre.
  Skrevet av: Redaksjonen på Studienett.no
 • 21.05.2021
  Skrevet av Elev på Vg2
 • 19.02.2021
  Skrevet av Elev på Vg2