Nyromantikken (ca. 1890-1905)

Kort fortalt: Nyromantisk litteratur skildrer følelser, fantasi og natur

Nyromantikken er en litterær strømning som oppstår i 1890-årene. Nyromantikkens navn kommer av at den tar flere av romantikkens tanker og temaer opp igjen. Det er bl.a. romantikkens fokus på følelser og fantasi de nyromantiske forfatterne inspireres av. I tillegg dyrker man også det naturlige og opprinnelige, slik man gjorde i romantikken. Det tradisjonelle norske bondesamfunnet hylles spesielt som et rent og godt samfunn. 

Nyromantikken kan ses som en reaksjon på realismens virkelighetsnære og gjenkjennelige skildringer av virkeligheten. Motsatt av realismens forfattere fokuserer de nyromantiske forfatterne på å skildre virkeligheten med utgangspunkt i individets følelsesliv og på den måten gi litteraturen et subjektivt uttrykk

Les mer om nyromantikken.

F

...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn