Kristofer Uppdal (1878-1961)

Kristofer Uppdal er en norsk forfatter og anmelder som er særlig kjent for sine realistiske skildringer av det omstreifende livet som rallar.

Uppdal vektlegger særlig rallarenes store betydning i overgangen mellom tradisjonelt jordbruk og moderne industri. De anlegger veiene og jernbanene som forbinder byer og gruver, og de sørger også for at kraftverker, fabrikker og andre industrier har nok arbeidskraft. De spiller på den måten en viktig rolle i oppbygningen av det moderne norske samfunnet i begynnelsen av 1900-tallet. 

Rallarlivet skildres bl.a. i det store tibindsverket Dansen gjennom skuggeheimen (1911-1924). I verket følger vi de rotløse rallarene bevege seg fra sted til sted og arbeidsplass til arbeidsplass i en tid fylt med forandring og oppbrudd. 

Uppdals forfatters...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn