Etisk realisme

Etisk realisme er litteratur som handler om etiske og moralske temaer

Etisk realisme er et begrep som typisk brukes om den litteraturen i nyrealismen som har etiske og moralske temaer. Tekster har etiske og moralske temaer når de handler om hva som er rett og galt eller godt og ondt å gjøre i bestemte situasjoner. 

I den etiske realismen er det ofte slik at tekstene ikke forteller hva som er riktig og galt å gjøre. I stedet beskriver tekstene etiske dilemmaer som er situasjoner det det kan være vanskelig å avgjøre hva den etisk korrekte handlingen er. Det kan f.eks. være at en tekst setter spørsmålstegn ved om det noensinne er rett å drepe, eller om det kan være rett for en forelder å gi barnet sitt bort.

Kort sagt kan man altså si at etisk realisme er en virkelighetsnær og tradisjonell form for litteratur som handler om etiske og moralske temaer. Denne typen litteratur finner vi en del av i nyrealismen. 

Merk: I enkelte lærebøker blir etisk realisme brukt som periodebegrep i stedet for nyrealismen. Det er imidlertid de samme kjennetegnene som overordnet går igjen, uansett hvilket navn som brukes om perioden. 

Etisk realisme skildrer et nyansert individ fremfor en ty

...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn