Nyrealismen

Dette kompendiet gir deg en grundig innføring i nyrealismen, som er en periode i norsk litteraturhistorie fra ca. 1905 til 1940.

Kompendiet inneholder en side med sammendrag, hvor du raskt kan få et overblikk over perioden. 

Deretter følger en rekke sider hvor vi går mer i dybden på nyrealismen. Først har vi en side som hjelper deg med å besvare spørsmålet: Hva er nyrealismen

Etterfølgende utpeker vi noen av de typiske kjennetegnene og trekkene i nyrealistisk litteratur som kan være fine å kjenne til når du skal analysere og tolke tekster fra perioden. Deretter får du en gjennomgang av sjangrene som dominerer i nyrealistisk litteratur, og vi forklarer hva begrepet etisk realisme betyr.

Kompendiet inneholder også sammenligninger av nyrealismen med andre litterære perioder, og forfattersider som kort gjennomgår noen av periodens viktigste forfattere. Det  hjelper deg med eksamen eller oppgaver som omhandler nyrealismen. 

Utdrag 

Under finner du et utdrag av kompendiet vår:

Litteraturen handler om den voksende arbeiderklasse

I nyrealismen blir en stor del av litteraturen skrevet av og om arbeidere. Denne typen litteratur kalles også arbeiderlitteratur.

Arbeiderne står midt i den raske, moderne utviklingen og får kjenne de store forandringene som skjer pga. industrialiseringen og urbaniseringen på kroppen. Av den grunn har arbeiderne mange nye erfaringer og perspektiver å bidra med til litteraturen. De kan gi innblikk i en oppvekst i byenes fattighus, det utmattende arbeidet i industri og gruvedrift, fiske, jernbaneutbygging og veiarbeid.

Samtidig har arbeiderklassen også erfaringer med arbeidsløshet og fattigdom. De ligger lavt i det sosiale hierarkiet og har generelt dårlige vilkår. Mange arbeidere kjemper derfor også for større solidaritet og likhet i samfunnet. Denne tendensen speiler seg i litteraturen, som typisk uttrykker medfølelse med og støtte til arbeiderklassen.

Eksempler på litteratur om arbeiderklassen er Oskar Braatens novellesamling Kring fabrikken, som skildrer miljøet på fabrikkene i Oslo. Andre eksempler er Johan Falkbergets romanserier Christianus Sextus og Nattens Brød, som skildrer gruvearbeidermiljøet ved Røros, og Kristofer Uppdals romanserie Dansen gjenom skuggeheimen om rallarmiljøet.

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn

Nyrealismen

[1]
Brukernes anmeldelser
  • 19.04.2022
    Skrevet av Elev på Vg3