Verb

Verb er ord som forteller hva som skjer og hvilke handlinger som blir utført. Verb har fire hovedformer: infinitiv, presens (nåtid) og fortidsformene preteritum og presens perfektum. 

Infinitiv

I ordlisten finner du infinitivsformen av verbet. Det er den formen du kan sette å foran. På bokmål slutter infinitiv på -e. På nynorsk kan du velge mellom -e, -a eller kløyvd infinitiv. Kløyvd (det vil si ‘delt’) infinitiv betyr at verbet etter bestemte regler enten har infinitiv på -a eller -e. I ordlisten finner du e-infinitiv. Vår erfaring er at elever med bokmål som hovedmål, gjør færrest feil og får best flyt i språket når de bruker e-infinitiv. Vi råder deg derfor til konsekvent å bruke e-infinitiv. I denne guiden brukes også e-infinitiv. 

Også når det gjelder å bøye verb på nynorsk, er i-endelsene avskaffet. Det er altså ikke lenger valgfritt mellom har finni eller har funne, nå heter det kun har funne.

  • e-infinitiv: å vere, å ete, å komme, å finne, å kaste
  • a-infinitiv: å vera, å eta, å komma, å finna, å kasta

Kløyvd infinitiv: infinitiv på -a i ord som for eksempel å vera, å eta og å komma. Infinitiven slutter på -e i verb som å sparke, å kaste og å finne.

Sterke og svake verb

Vi skiller mellom sterke og svake verb. Vi kan se om et verb er sterkt eller svakt ved å bruke disse reglene: 

Sterke verb har

  • vokalskifte: skrive - skriv - skreiv - har skrive
  • ingen endelse i presens (nåtid) eller preteritum (fortid): no skriv eg ei tolking, i går skreiv eg ein artikkel.

Svake verb har

  • som regel ikke vokalskifte: å sykle – syklar – sykla – har sykla
  • endelse i presens og preteritum: no syklar eg, eg sykla i går også

Sterke verb

Verb som skifter vokal fra nåtid til fortid, kaller vi sterke verb. De har heller ikke endelse i nåtid eller fortid. Du finner hele bøyingen av de sterke verbene i ordlisten. Du kan altså alltid vite hvordan et sterkt verb bøyes ved å slå det opp (les mer om hvordan du kan bruke ordlisten i Del 3: Hjelpemidler). Noen sterke verb brukes ofte på nynorsk. Disse bør du lære deg. 

InfinitivPresensPreteritumPresens perfektumå gjeregjergjordehar gjortå leseleslashar leseå sitjesitsathar ...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn