Nynorsk uttrykksmåte

Ordstillingen på nynorsk er omtrent som på bokmål. Men det er noen forskjeller. De tar vi for oss her. Dersom du følger rådene under, kommer du til å skrive bedre nynorsk. 

1. Bruk aktiv, ikke passiv

Vi kan uttrykke en handling på en aktiv eller passiv måte. I en aktiv setning er det klart hvem som utfører handlingen (Ola låser døra når han går ut). Passivkonstruksjoner er en naturlig del av språket vårt, og vi bruker ordet det når vi ikke vet hvem som utfører handlingen eller når det er uviktig (Døra skal låsast når ein går ut).

Hvis det ikke er noen spesiell grunn til å velge passiv uttrykksmåte, bør du velge aktiv når du skriver nynorsk.  Du kan du skrive om til aktiv ved å sette inn et subjekt først i setningen. Hvis subjektet er “ukjent”, kan du i mange tilfeller bruke vi, du, de, dei, folk eller ein. (Ein skal ikkje analysere heile romanen)

Noen ganger kommer man riktignok ikke utenom bruk av passiv. Det kan gjøres på to måter på nynorsk:

1. Du kan bruke en form av hjelpeverbet å bli:

«Alle bøkene blei skrivne etter krigen.» 
«Alle svara blei vurderte

2. Du kan legge endelsen -ast ti...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn