Pronomen og determinativer

Pronomen er småord som står istedenfor for et ord eller viser til andre ord. Determinativer kalles også bestemmerord fordi de “bestemmer” hva substantivet refererer til eller viser til. Mengdeord (forteller om antall og mengde), eiendomsord og pekeord er alle determinativer. 
Både pronomener og determinativer skrives ofte annerledes på nynorsk enn på bokmål. 

Personlige pronomen

Her finner du en oversikt over de personlige pronomenene på nynorsk. Formene som er forskjellige fra bokmål, er skrevet i fet skrift. Det er lurt å ha skjemaet foran seg når en skriver. Da er det lett å sjekke om du har valgt den riktige formen. 

 SubjektsformObjektsform
1. personegmeg
2. persondudeg
3. personhanhan
 hoho/henne
 detdet


...

Bruk av 3.person entall

På nynorsk bruker vi han/ho for å vise tilbake på hankjønns- og hunkjønnsord. Den brukes bare når ordet har trykk.

Skolen var open. Han hadde opna klokka 7. 
Boka var fin, eg las ho på på ein kveld. 

I denne setningen har ordet trykk, derfor bruker vi den: Har du lese denne boka? Nei, den har eg ikkje fått lese enno.

...

Spørreord på nynorsk

På bokmål begynner mange spørreord på hv-. Disse får som oftest kv- på nynorsk. 

BokmålNynorskEksempel
HvaKvaKva meiner du?
HvemKvenKven er det som speler?

Hvilken

Hvilket

Hvilke

Kva for ein

ei

eit

Kva for nokre

Kva for ein roman les du no?

Kva for ei bok er dette?

Kva for eit verkemiddel er dette?

Kva for nokre synspunkt kjem fram?

HvorKor/kvarKor gammal var forfattaren?
HvordanKorleisKorleis kan du meine noko slikt?
HvorforKviforKvifor meiner ho dette?


...

Nynorske eiendomsord

Eiendomsord bøyes i kjønn og tall etter det substantivet det står til. For bokmålselever er det lett å gjøre feil i bruken av eiendomsord på nynorsk. Derfor skal du være ekstra oppmerksom på disse småordene. 

Det er viktig å huske på at genitiv-s ikke brukes på nynorsk. I stedet bruker man ordene til eller sin.

BokmålNynorsk
Stians ballBallen til Stian/Stian sin ball
Italias hovedstadHovudstaden i Italia
Kommunens vedtakVedtaket til kommunen/kommunevedtaket
Statoils nettsideNettsida til Statoil/Statoil sin nettside


...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn