[127]

Nynorsk grammatikk

Denne veiledningen til nynorsk grammatikk gir deg på en enkel og forståelig måte en komplett innføring i nynorsk som sidemål. Den tar for seg både grammatikk, ordvalg og setningsbygning, i tillegg til å forklare hvordan du kan få best mulig utbytte av ordlisten og andre hjelpemidler.

For å få god oversikt over nynorsk bøyingsformer, ordvalg og setningsbygning bør du lese guiden i sin helhet. Etter hvert som du begynner å få kontroll på det hele, kan du bruke den som et oppslagsverk som du kan slå opp i når du er usikker. Dersom du lærer deg reglene og følger rådene for god nynorsk språkføring, kan du være ganske sikker på at du vil få meget god kompetanse i sidemål. Husk riktignok at korrekt og god nynorsk ikke er det eneste som teller når sidemålskarakteren skal settes.

Du skal også ha et godt faglig innhold i tekstene dine, en oversiktlig struktur og bruke virkemidler som er godt tilpasset formålet med teksten din. Studienett har mange veiledninger og analysemodeller som kan hjelpe deg med dette. 

Veiledningens oppbygning og utforming

Boken er delt inn i tre hovedavsnitt. I det første får du en grundig oversikt over den nynorske grammatikken. Viktige fagbegreper er forklart og brukt på en måte som gjør det lett for deg å vite hvordan reglene skal brukes i praksis. Alle regler er illustrert med eksempler. I del to tar vi for oss ordvalg, hvordan enkelte bokstaver på nynorsk skiller seg fra bokmål, og setningsbygning, mens i del tre får du råd og tips til hvordan du kan bruke hjelpemidler som ordliste og stavekontroll på en hensiktsmessig måte. Bakerst i guiden finner du en miniordliste med ord og uttrykk som bokmålselever ofte skriver feil på nynorsk.

Veiledningen er skrevet på bokmål. Dette er for å unngå alle tenkelige misforståelser når grammatikken forklares. Eksemplene, som selvfølgelig er på nynorsk, viser hovedforskjellene mellom bokmål og nynorsk. Guiden er skrevet i samsvar med den nye rettskrivingsreformen som trådde i kraft 1. august 2012.

Kunnskaper om grammatiske regler, ordvalg og setningsbygning samt hvordan du skal bruke ordliste og andre hjelpemidler er svært viktig hvis du ønsker en god karakter i nynorsk. Men husk også at ingen blir mester uten å øve seg. Vi oppfordrer deg derfor til å skrive mest mulig nynorsk. På Internett finnes det sider med digitale oppgaver der du umiddelbart får tilbakemelding på om du har gjort det riktig eller feil. Denne guiden egner seg meget godt i kombinasjon med slike sider. Du kan tilegne deg reglene her, for så å øve deg med oppgaver. Språkrådet sine sider er gode å bruke etter at du har lest denne guiden og skal teste kunnskapene dine. Du kan teste kunnskapene dine her.

Nynorsk stavekontroll i Word

Word har stavekontroll på nynorsk. Sørg for at den er på når du skriver nynorsk. Da unngår du de mest grunnleggende feilene. Husk riktignok at stavekontrollen ikke tar alle feil, og den er på ingen måte en erstatning for ordlisten. 

Noen ganger skifter språket i stavekontrollen til bokmål (eller et annet språk) uten at du endrer det selv. Marker derfor hele teksten til slutt, legg inn nynorsk som språk. Se over hele teksten din nok en gang. 

NB! Hvis du siterer fra tekster som er på bokmål, skal disse ikke oversettes til nynorsk. Vær oppmerksom på dette hvis du bruker stavekontrollen i Word. 

TIPS! Funksjonen ‘søk’ er nyttig når du skriver nynorske tekster. F.eks. kan du søke opp ord som du vet ikke kan brukes på nynorsk. Skriv inn f.eks. ‘man’, ‘et’ (med mellomrom foran og etter) eller andre ord som ikke er lov å skrive på nynorsk, for eksempel endelsen -et på verb i fortid. Du skal få 0 treff på slike ord!

Tillatte hjelpemidler til eksamen

På eksamen er alle hjelpemidler tillatt, unntatt kommunikasjon og verktøy som forutsetter bruk av Internett. Oversetterprogrammer som f.eks. “NYNO”, er ikke tillatt og kan føre til at prøven din ikke blir vurdert. Noen skoler vil også betrakte det som fusk, noe som kan gi nedsatt karakter i orden/oppførsel. I verste fall kan du miste retten til å gå opp til eksamen.

Råd og tips til nynorsk

 • Les gjennom dine tidligere nynorskbesvarelser og sjekk de feilen du gjør. Du lærer mye dersom du retter opp feilene dine.
 • Vær konsekvent i valg av former. Du kan velge mellom ulike bøyningsendelser og former på nynorsk. Bestem deg for én måte å skrive og bøye ordet på og bruk denne formen gjennom hele teksten din.
 • Les nynorsk. Det er mye god litteratur på nynorsk. Dersom du foretrekker å lese sakprosa, finnes det både blogger, tidsskrifter og aviser på nynorsk. Spør på biblioteket eller gå inn på: www.nynorsksenteret.no.
 • Bruk ordliste og stavekontroll!

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn

Nynorsk grammatikk

[127]
Brukernes anmeldelser
 • 27.05.2014
  Fantastisk guide til å luke ut elementære feil i språket. Ofte er undervisningen i nynorsk heller sparsommelig. Gå i gjennom denne før eksamen i nynorsk sånn at språket ikke trekker ned i alle fall.
 • 02.12.2013
  Denne guiden er utrolig nyttig å ha i forkant av for eksempel en skriveøkt. Alt står klart og tydelig, og det er gitt gode eksempler ved siden av hvert tema! En perfekt guide!
 • 06.09.2021
  Mye bra men blir litt mye for noen.
 • 27.05.2019
  Skrevet av Elev på Vg3
  Kjekt å kunne til stiler, eksamen og nynorskmeisteren