Oppbygning af mRNA

Biologi 2.

mRNA er bindeledd mellom DNA og protein

mRNA er et stort molekyl som minner veldig om DNA i sin oppbygning. Det skyldes at mRNA er en form for «avtrykk» av den genetiske koden i DNA-tråden. mRNA har derfor en komplementær basesammensetning i forhold til den DNA-sekvensen som mRNAet er et avtrykk av. Når en celle skal danne protein ut fra den genetiske kode i DNA, fungerer mRNA som bindeledd mellom DNAet og det ferdige protein.

I vårt kompendium om proteinsyntesen gjennomgår vi hvordan den genetiske koden i DNA oversettes til mRNA og deretter til protein.

RNA er forskjellig fra DNA på tre punkter

RNA er som DNA bygget opp av nukleotider. RNA-nukleotider består av tre molekylgrupper som svarer til de i DNA: en fosfatgruppe, en sukkerenhet og en nitrogenholdig base.

Fig...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn