RNA

Biologi 2.

RNA er et molekyl som minner om DNA i sin oppbygning. Når man snakker om RNA snakker man typisk om den RNA-typen som heter mRNA. mRNA fungerer som et bindeledd mellom DNA og protein når cellen oversetter den genetiske koden i DNA til protein. Du kan lese om mRNAs oppbygning på neste side om mRNA.

Det finnes også andre former for RNA enn mRNA. Det gjelder for eksempel tRNA som medvirker til oversettelsen av mRNA til protein. Les mer om tRNA i vårt kompendium om proteinsyntesen.