DNA-replikasjon

Biologi 2.

DNA-replikasjon er cellens kopiering av sitt DNA før celledeling, dvs. før mitose eller meiose. Cellen utfører DNA-replikasjon slik at dattercellene hver kan motta en kopi av cellens DNA under celledeling. Vi gjennomgår DNA-replikasjonen i kompendiet vårt om celledeling.