Oppbygning af DNA

Biologi 2.

DNA består av nukleotider

DNA er store organiske molekyler som er bygd opp av små enheter som kalles nukleotider. Nukleotider er en bestemt type molekyler som har litt forskjellige oppbygning, avhengig av hvilken sammenheng de inngår i. Nukleotider har alltid tre molekylgrupper:

  • En fosfatgruppe
  • En sukkerenhet
  • En nitrogenholdig base

Figur 1 viser hvordan de tre enhetene forbindes til et DNA-nukleotid.

Figur 1. Oppbygning av et DNA-nukleotid.

Sukkerenheten i DNA er deoksyribose. Det er en sukkertype med fem karbonatomer som danner fem-leddede ringer (ikke seksringede ringer som mange andre sukkertyper, for eksempel glukose).

Det inngår én av fire forskjellige nitrogenholdige baser i et DNA-nukleotid. Det er...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn