DNA

Biologi 2.

DNA er store molekyler som finnes i cellene hos alle levende organismer. DNA inneholder cellens genetiske kode. Den genetiske koden beskriver hvordan cellen bygger opp alle sine proteiner. Proteiner er de grunnleggende byggesteinene i alle levende organismer og bestemmer både organismenes oppbygning og funksjon. Den genetiske koden i DNA bestemmer derfor alle fysiske trekk hos levende organismer.

På de neste sidene i kompendiet kan du lese om hvordan DNA er bygd opp. Vi forklarer også hvordan DNA-molekyler kopieres ved prosessen DNA-replikasjon.