Nukleinsyrer

Nukleinsyrer er en betegnelse for to slags molekyler: DNA og RNA. Her i kompendiet kan du lese om hvordan både DNA og RNA er bygd opp. Vi gjennomgår også at det finnes flere forskjellige typer av RNA, men at mRNA er den viktigste typen RNA du kommer til å jobbe med i biologi.

Her kan du lese kompendiets kapitler om DNA og RNA:

  1. DNA
  2. RNA

Her kan du lese et utdrag av teksten om baseparringsprinsippet:

DNA er bygd opp av mange nukleotider som er bundet sammen. Nukleotider binder seg til hverandre på to ulike måter.

For det første binder fosfatgruppen i et nukleotid seg til sukkerenheten i et annet nukleotid. Dermed dannes en lang kjede der fosfat- og sukkerenheter er bundet til hverandre annenhver gang. En slik kjede kalles for DNA-molekylets ryggrad.

For det andre har basene i nukleotider den spesielle egenskapen at de passer sammen to og to. Når to baser binder seg til hverandre dannes det et såkalt basepar. I DNA forbindes henholdsvis cytosin og guanin (C-G) samt adenin og tymin (A-T) til basepar. Dette bindingsmønsteret kalles baseparingsprinsippet. Baseparingen skjer...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn

Nukleinsyrer

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.