Nr. 13

Her får du hjelp til å analysere diktet «Nr. 13». Diktet er skrevet av Rudolf Nilsen og ble utgitt den 19. juni 1926 i Arbeiderbladet.

Først ser vi på diktets handling, motiv og tema. Deretter gjennomgår vi de viktigste delene av analysen og ser på diktets budskap

Du får også oppgaver til diktet, som kan hjelpe deg i gang med din egen analyse og tolkning. 

Utdrag

Her kan du lese et utdrag fra analysehjelpen:

Fortelleren virker nærmest allvitende

Det er imidlertid ikke noe alminnelig lyrisk jeg vi finner i diktet. Underveis utvikler fortellerens perspektiv seg nemlig på en måte som minner mer om en allvitende tredjepersonsforteller. 

I begynnelsen av diktet virker det som om det lyriske jeg-et har en samtale med vedkommende som har spurt om veien til nummer tretten. Her, i strofe 7, henvender jeg-fortelleren seg f.eks. med et retorisk spørsmål:

Naturligvis går noen hen og dør en gang iblandt,
fordi vi mangler mat og sol og luft på denne kant —
men det hender jo i andre gårder også, ikke sant?

Men senere blir fortellerens perspektiv mer frittsvevende. Vi fornemmer at fortelleren har en innsikt i hva som foregår alle steder i bygningen på én gang. Fortelleren beskriver f.eks. hvordan Olga prostituerer seg selv i gårdens port, mens de fleste andre beboerne ligger og sover. Fortelleren kan også beskrive hvordan noen av gårdens unge menn samtidig sitter og leser sosialistiske skrifter på værelsene sine. 

Vi får altså dels et inntrykk av at fortelleren er et lyrisk jeg, som selv er beboer i nr. 13. Det gir diktets fremstilling av miljøet autoritet – vi fornemmer at fortelleren vet hva han snakker om, fordi han selv kommer fra gården. 

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn

Nr. 13

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.