Språklige virkemidler

Språket er de ordene og setningene som novellen er bygget opp av, og det er alltid lurt å komme inn på språket i en analyse.

Ofte vil du allerede være i gang med å analysere språket, når du arbeider med noen av de andre analysepunktene i veiledningen. F.eks. ser du på språket, når du analyserer de ordene som er brukt til å beskrive novellens personer og miljø. Allikevel kan det være en god idé å fokusere helt spesifikt på de språklige virkemidlene i en novelleanalyse. På den måten får du f.eks. undersøkt om novellen har en overordnet stil.

På de neste sidene kan du finne hjelp til de analysebegrepene vi typisk bruker, når vi arbeider med en novelles språk og stil:

Vil du vite mer om å analysere språk, har vi et helt kompendium om språklige virkemidler som du kan lese videre i. Her finner du utdypende forklaringer og flere begreper.

Her kan du lese et utdrag av vores hjelp til språk i noveller:

Ordvalg kan være med på å signalere bestemte tilhørighetsforhold for noen av personene i en novelle. Med tilhørighetsforhold mener vi tilknytninger, bl.a. til arbeidsplasser, samfunnsgrupper, etnisiteter, steder og tidsperioder.

F.eks. finnes det et fagspråk med spesielle fagtermer og fremmedord, som tilhører bestemte arbeidsmiljøer. Hvis personene i en novelle snakker om harddisker, VPN-forbindelser og serverfeil, gir det inntrykk av et IT-miljø. Hvis de på en annen side snakker om bunntrål, laks og spinnersett, er vi et fiskermiljø.

Slang kan signalere tilhørighetsforhold, typisk for ungdommen eller arbeiderklassen. Slang gjør at språket virker uformelt og avslappet, f.eks. «Det er dritkult» eller «Serr?». 

Dialekt er en talemåte som hører hjemme i et spesifikt geografisk område. Dialekt vil derfor markere et tilhørighetsforhold til et bestemt sted. Stedet kan både være helt spesifikt, f.eks. Bergen eller Akershus, eller mer uspesifikt, f.eks. bygda eller byen.

Sosiolekt er en talemåte som hører hjemme i en spesifikt sosial klasse. Sosiolekt vil ofte markere at en person tilhører en bestemt sosial klasse eller understreke forskjellen mellom to personer fra forskjellige sosiale klasser, f.eks. overklassen og arbeiderklassen.

Etnolekt er en talemåte som tilhører en etnisk folkegruppe i samfunnet. En etnolekt vil typisk avspeile en persons etniske opphav og kanskje også si noe om hvor personen bor nå, hvis en bestemt etnisk folkegruppe er dominerende i et område...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn