Sjanger

Hva er en novelle?

En novelle er en kortere fiksjonsfortelling, som er skrevet som prosa, dvs. som likefrem tekst uten verselinjer. Novellens korthet er ikke fast definert, men teksten typisk være lang nok til å utgjøre en hel fortelling (dvs. mer enn et par linjer) og kort nok til ikke å være en roman (dvs. under ca. 50 sider). 

Sjangertrekk og kjennetegn

Noveller har sjangertrekk og kjennetegn, som gjør at vi gjenkjenner dem fra andre sjangere som dikt, sagn, romaner, kortprosa, sagaer, eventyr osv. En novelle behøver ikke å ha alle de følgende sjangertrekkene og kjennetegnene for å være en novelle. Men de fleste skal være der, og de skal være fremtredende, før vi kan si at det er en novelle vi leser.

I en analyse er det sjeldent interessant å liste opp alle sjangertrekkene en novelle har. I stedet er det relevant å se på om, og i så fall hvordan, novellen bryter med noen av trekkene. Det kan f.eks. ha en interessant virkning, hvis novellen ikke har et vendepunkt.

Kort og konsentrert

En novelle er kjennetegnet ved sin korte, konsentrerte form. Lengden kan ikke settes på formel, men en tommelfingerregel er at novellen er kortere enn romanen, men lengere enn kortprosa. Det vil si at den typiske novellen er under 50 sider og over ½ side. 
Fordi novellen er kort og konsentrert, vil det ofte være noe usagt igjen i teksten. Dette usagte gjør at leseren kan legge sin egen betydning i novellen, fordi vi selv må dikte videre og fylle ut de tomme plassene.

Fokus på fortelling og handling

Novellen hører grunnleggende til i sjangeren epikk, som er kjennetegnet ved å være fortellende. I en novelle er det derfor fortellingen som er i sentrum.

Fortellingen blir berettet av en forteller, som fokuserer på en eller annen form for handling, dvs. et f...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn