Motiv, tema og budskap

Motivet er det konkrete som novellen skildrer

Motiv er en sammenfatning av det novellen konkret skildrer. Motivet kan f.eks. være en konkret situasjon, handling, opplevelse eller et konkret forhold i fortellingen. 

Målet med å sette ord på motivet er å forklare hva novellen konkret handler om på en kort og sammenfattende måte. Motivet skal dermed ikke gjengi hele fortellingen, men i stedet forsøke å samle novellen til et par enkelte ord eller en kort setning. Enkelte ganger kan det være nødvendig å formulere i et par setninger. Du bør i den forbindelse passe på at du ikke begynne…

...

Temaet er det abstrakte og allmenne som novellen handler om

Temaet er en spissformulering av novellens overordnede emne og/eller problemstilling. Temaet er typisk et abstrakt begrep, som er mer allment og universelt enn motivet. Et tema kan f.eks. være ondskap, fattigdom, kjærlighet, identitet eller vennskap. Noen ganger er det lettest å formulere temaet gjennom motsetningspar, f.eks. liv og død, ung og gammel, frisk og syk eller som en kort setning, f.eks. å bryte med kjønnsroller eller å bli voksen.

Synes du at det er vanskelig å finne novellens tema, kan du prøve å se på de ordene du bruker til å beskrive motivet, og deretter gjøre dem mer generelle. Handler en novelle f.eks. konkret …

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn