[0]

Novelle­analyse

I denne veiledningen hjelper vi deg med å gjøre en analyse av en novelle. 

Veiledningen inneholder et sammendrag, som i stikkordsform gir deg overblikk over novelleanalysens viktigste analysepunkter og begreper. Deretter følger en mal, som gir en kortfattet hjelp til å bygge opp novelleanalysen din, og en oppskrift, som gir starthjelp til deg som ikke vet hvor du skal begynne med analysen av en novelle.

Hvis du trenger grundigere hjelp, har vi laget gjennomgang av de analysepunkter og begrepene som er relevante i en novelleanalyse. Du skal ikke komme inn på alle punktene vi gjennomgår i veiledningen, men velge ut de analysepunktene som er mest interessante i forhold til nettopp den novellen du sitter med. Det er altså novellen, og ikke veiledningen, som skal være styrende for analysen din.

Veiledningen dekker komposisjon, fortellemåte, personskildring, miljøskildring, språklige virkemidler og sjanger. Utover dette gir vi hjelp til motiv, tema og budskap samt en samlet tolkning. Vi hjelper deg med å sette novellen i kontekst,  finne eksempler på novelleanalyser og arbeide med form og innhold.

Her kan du se et utdrag av vores hjelp til novelleanalyse:

Noveller inneholder fortellinger som typisk har en åpning, midtdel og avslutning. Som regel møter vi novellens personer og miljø i åpningen, og konflikten antydes. I midten vokser konflikten, og en viktig begivenhet inntreffer (vendepunkt eller høydepunkt). Til slutt blir konflikten enten løst eller etterlatt uløst.

De tre delene gir inntrykk av at novellen er en hel fortelling. Noen moderne noveller leker med våre forventninger til sjangeren ved å hoppe over åpningen (dvs. begynner in medias res). Andre lar aldri konflikten tre tydelig frem: Den antydes bare, både i åpning, midtdel og avslutning.

...

I sentrum for de fleste noveller står en viktig begivenhet. Begivenheten endrer noe helt fundamentalt i handlingen og fungerer derfor typisk som vendepunkt. Den kan f.eks. bryte ned den etablerte verdensorden, fjerne eller skape hovedpersonens muligheter eller vekke nye, sterke følelser.

...

Noveller handler typisk kun om få personer som befinner seg i få, avgrensede miljøer. Denne begrensningen i antall personer og miljøer er med på å gi novellen sitt konsentrerte uttrykk: Unødvendige bipersoner og miljøskildringer er skåret fra, så det bare er et fokusert handlingsforløp igjen.

Samtidig foregår noveller typisk over en relativt kort tidsperiode. Den strekker seg ikke over flere tiår eller århundrer, som romaner ofte gjør. I stedet føles handlingsforløpet ofte tett sammenpresset.

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn

Novelleanalyse

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.