Norsk tolkningsoppgave

Få hjelp til å skrive en tolkningsoppgave! Under har vi samlet en stor mengde eksempler på tolkningsoppgaver i norsk, som du kan bruke som inspirasjon når du skal tolke tekster. For å hjelpe deg ytterligere har Studienett laget en oppskrift, der vi steg for steg veileder deg igjennom tolkningsoppgaven.

Oppskrift på tolkningsoppgave

Formålet med Studienetts oppskrift på tolkningsoppgaver er å hjelpe deg med å få gode karakterer i norskfaget. Dette gjør vi ved å gi deg en komplett gjennomgang av tolkningsoppgaven.

I oppskriften hjelper vi deg med oppsettet av en tolkningsoppgave. I tillegg viser vi deg hva som er viktig å ha med i analysen, og hvordan du skriver selve tolkningen. Bruk oppskriften som mal, og lær å skrive en god tolkningsoppgave i norsk!

Eksempel på tolkningsoppgave

For å få totalt styr på tolkningsoppgaven i norsk, er det en god idé å kombinere oppskriften vår med et godt eksempel. Studienett har laget et eksempel som tilsvarer karakteren 6, og som kan brukes som hjelp og inspirasjon.

Se et godt eksempel på en tolkningsoppgave her.

Hva er en tolkningsoppgave?

En tolkningsoppgave er en oppgavetype i norsk der du skal lese én eller flere tekster, analysere litterære virkemidler og tolke teksten eller tekstenes tema. Les mer om hva en tolkningsoppgave er her

Hvordan skrive en tolkningsoppgave?

Når du blir bedt om å tolke en tekst i norsk skal du analysere teksten du er gitt, og følgende bruke analysen til å foreslå hva teksten betyr. Du kan strukturere oppgaven ved å følge disse 4 stegene:

  • innled oppgaven ved å presentere temaet og teksten du skal ta for deg
  • analyser de litterære virkemidlene og deres funksjon
  • ta utgangspunkt i analysen din og tolk teksten
  • avslutt oppgaven med oppsummere de mest vesentlige poengene fra analysen og tolkningen din

I norsk kan du også bli bedt om å tolke og sammenligne flere tekster. Da er det viktig at du i tillegg til å analysere og tolke tekstene, også sammenligner dem. 

Tolkning av tekst på eksamen

Er du elev på Vg3 studieforberedende utdanningsprogram eller påbygging til generell studiekompetanse, skal du garantert opp til skriftlig eksamen i norsk hovedmål. Går du Vg2 yrkesfaglig utdanningsprogram eller er elev i 10. klasse, kan du trekkes ut.

Tolkning av tekst er en oppgavetype som stadig dukker opp på skriftlig eksamen i norsk. Ofte kan det stå ”tolk novellen”, ”tolk tekstutdraget” eller ”tolk og sammenlign”.

Det er derfor en god idé å øve deg på å tolke tekster i løpet av skoleåret. Bla igjennom de mange eksemplene nedenfor og få god hjelp til tolkningsoppgaven!