Albertine og Synnøve Solbakken | Tolk og sammenlign

Her får du hjelp til å komme i gang med din oppgave. Her finner du inspirasjon til å tolke og sammenligne utdrag fra «Albertine» av Christian Krohg og «Synnøve Solbakken» av Bjørnstjerne Bjørnson. Denne oppgaven ble gitt til eksamen i Norsk sidemål den 30. november 2015.

Oppgaveformulering

Vedlegg

- Christian Krohg: Albertine, 1886 (utdrag)
- Bjørnstjerne Bjørnson: Synnøve Solbakken, 1857 (utdrag)

Sammenlign noen sider ved form og innhold i de to tekstene, og vis hvordan de er typiske for den kulturhistoriske sammenhengen de er skrevet i.

Kommentar

Du skal skrive om form og innhold i begge tekstene. Du bør skrive omtrent like mye om hver tekst, sammenligne tekstene på en oversiktlig måte og bruke relevant fagspråk. Du skal bruke eksempler fra tekstene i svaret ditt.

Bakgrunnskunnskap

I dette avsnittet gir vi deg bakgrunnskunnskap som kan være nyttig når du skal analysere og sammenligne «Albertine» og «Synnøve Solbakken». Vi gir også en kort oversikt over de ulike litteraturhistoriske epokene nasjonalromantikken, realismen og naturalismen.

«Albertine»

«Albertine» kom ut i 1886, som et innlegg i datidens debatt om moral og offentlig prostitusjon, og er dermed å regne som en naturalistisk tendensroman. Boken skapte stor oppstandelse, og ble beslaglagt og erklært forbudt allerede dagen etter at den ble utgitt.

Christian Krohg retter sterk kritikk mot den offentlige moralismen i «Albertine». Han har også malt flere bilder som illustrerer ulike scener i romanen, blant annet det kjente «Albertine i politilægens venteværelse».

«Synnøve Solbakken»

«Synnøve Solbakken» kom ut i 1857, og regnes som Bjørnstjerne Bjørnsons debut. Den klassifiseres ofte som en overgangsroman, sammen med Camilla Colletts «Amtmannens døtre», fordi den er skrevet i overgangen mellom nasjonalromantikken og realismen. «Synnøve Solbakken» har trekk fra begge periodene.

Den regnes også ofte som den første boken som ble skrevet på norsk, og ikke ren dansk. Bjørnson redigerte «Synnøve Solbakken» flere ganger, og den finnes derfor i flere ulike versjoner. Det var hovedsakelig språket han endret fra utgave til utgave.

Nasjonalromantikken

I den nasjonalromantiske perioden i Norge handlet litteraturen ofte om å skjønnmale både verden og hverdagslivet. Det ble fokusert på hvor flott Norge og den norske naturen var, og særlig den norske bonden ble et symbol på den stolte nasjonen.

Realismen

I realismen ble det viktig for forfatterne å vise hvordan livet egentlig artet seg for folk flest. Menneskene og samfunnet skulle skildres med måtehold og på realistisk vis, ikke idealistisk, slik det ble gjort i nasjonalromantikken. Realismen var dermed en reaksjon på den romantiske perioden den etterfulgte.

Naturalismen

Naturalismen var en videreføring av realismen, men man var i enda større grad opptatt av sammenhengen mellom arv og miljø, altså hvordan bakgrunn og oppvekst hang sammen og formet menneskene og deres personlighet. I naturalismen så man nærmest på litteraturen som en vitenskap, og man skrev om sykdom, sosial nød og urettferdighet, med mål om å endre samfunnet.

Inngangsvinkler

Når du tolker og sammenligner «Albertine» og «Synnøve Solbakken», kan det være lurt å ha et gjennomgående fokus i hele oppgaven. Du kan konsentrere deg om formen, altså oppbyggingen og språket, om innholdet, eller om den kulturhistoriske sammenhengen tekstene er skrevet i.

Form: Hvis du velger å fokusere på formen i de to tekstene, bør du se på hvordan de er bygget opp, og hvordan de fortelles. Hva slags fortellerstemmer møter vi? Får vi et overblikksbilde eller kommer vi tett på handlingen? Gir språket en dyster eller positiv stemning (tenk for eksempel på fargene som skildres)?

Innhold: Dersom du heller vil konsentrere deg om innholdet, kan du se på kontrastene mellom de to tekstene. Tenk på by og land, solside og skyggeside. Her kan du også trekke inn religion, fattigdom og sykdom.

Kulturhistorisk sammenheng: En annen mulighet er å fokusere på hvordan de to tekstene er typiske for den kulturhistoriske sammenhengen de ble skrevet i. På hvilke måter er «Synnøve Solbakken» en overgangsroman, hvilke trekk finner du fra nasjonalromantikken og fra realismen? Hva gjør «Albertine» til en naturalistisk tendensroman?

Hjelp til Nynorsk

Mange elever sliter med nynorsken, derfor har Studienett utarbeidet en Nynorsk Grammatikk Guide som gir deg all hjelpen du trenger i nynorsk.

Nynorsk grammatikk

Denne veiledningen til nynorsk grammatikk gir deg på en enkel og forståelig måte en komplett innføring i nynorsk som sidemål. Den tar for seg både grammatikk, ordvalg og setningsbygning, i tillegg til å forklare hvordan du kan få best mulig utbytte av ordlisten og andre hjelpemidler.

Oppskrift på sammenligningsoppgave

I tillegg har Studienett laget en oppskrift på en sammenligningsoppgave som dekker alt du kan komme inn på i en slik analyse. Se oppskriften her:

Sammenligning

Her får du hjelp til å skrive oppgavetypen sammenlign i norsk. Vi ser på hvordan du kan forberede og skrive teksten din, og du får også et eksempel med kommentarer til denne oppgavetypen. Sammenligningsoppgaver inngår nesten alltid i eksamenssettene ved terminsprøver og heldagsprøver i norsk på vgs. Oppgavesjangeren kan også hete tolk og sammenlign.

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn

Albertine og Synnøve Solbakken | Tolk og sammenlign

[2]
Brukernes anmeldelser
  • 07.10.2020
    Skrevet av Elev på Vg3
  • 29.05.2016
    Skrevet av Elev på Vg3