Norges skål og reklame for Dale of Norway | Tolk og sammenlign

Her får du hjelp til å komme i gang med oppgaven din. Her finner du inspirasjon til å tolke og sammenligne «Norges skål» av Johan Nordahl Brun fra 1771 og Dale of Norways reklame for VM-genseren 2013. Denne oppgaven ble gitt til eksamen i Norsk sidemål 27. mai 2014.

Vi analyserer først de to tekstene hver for seg, og gjør rede for hvilke forestillinger om det norske som kommer til uttrykk i hver av dem. Deretter sammenligner vi virkemidler og fremstillingen av det «norske» i de to tekstene, før vi til slutt plasserer dem begge i en kulturhistorisk sammenheng.

Oppgaveformulering

Vedlegg

- «Norges skål» av Johan Nordahl Brun, 1784

- «Dale of Norway», reklame for ullgensere, 2013

Sammenlign de to tekstene, og gjør greie for hvordan ulike forestillinger om det norske kommer til uttrykk. Plasser tekstene i en kulturhistorisk sammenheng.

Kommentar

Du kan velge hvordan du vil strukturere svaret ditt, men du skal skrive om form og innhold i begge tekstene og bruke et presist fagspråk. Du bør skrive omtrent like mye om hver tekst, og bruke eksempler for å vise hvordan ulike forestillinger om det norske kommer til uttrykk. Når du setter tekstene inn i en kulturhistorisk sammenheng, kan du bruke både kunnskap om litteraturhistorie og allmenne historiekunnskaper.

Inngangsvinkler

Når du sammenligner «Norges skål» og Dales reklame for VM-genseren, kan det være lurt å ha et gjennomgående fokus i hele oppgaven. Vi foreslår at du fokuserer på hvilke virkemidler som brukes for å beskrive Norge og det norske folk. Du kan også konsentrere deg om den kulturhistoriske sammenhengen, og hvordan både virkemiddelbruken og de konkrete forestillingene om det norske henger sammen med konteksten som tekstene er produsert i.

Det norske: Hvordan beskriver de to tekstene det spesifikt norske? Hvilke assosiasjoner drar de veksel på, for å skape et bilde av det å være norsk? Kjenner du andre tekster fra samme eller forskjellige perioder som spiller på det samme? Kjenner du deg igjen i dette bildet? Hvorfor tror du naturen spiller en så viktig rolle?

Den kulturhistoriske sammenhengen: Det er 240 år mellom tekstene, men de har flere likhetstrekk i sine beskrivelser av hva det vil si å være norsk. Norge var underlagt Danmark da Brun skrev «Norges skål», mens vi i 2013 hadde vært selvstendige i mer enn hundre år. Hvilke likheter og forskjeller finner du i tekstene, som kan være knyttet til tiden og samfunnet de er skrevet i? Synes du forskjellene er store eller små? 

Oppskrift på sammenligningsoppgave

I tillegg har Studienett laget en oppskrift på en sammenligningsoppgave som dekker alt du kan komme inn på i en slik analyse. Se oppskriften her:

Sammenligning

Her får du hjelp til å skrive oppgavetypen sammenlign i norsk. Vi ser på hvordan du kan forberede og skrive teksten din, og du får også et eksempel med kommentarer til denne oppgavetypen. Sammenligningsoppgaver inngår nesten alltid i eksamenssettene ved terminsprøver og heldagsprøver i norsk på vgs. Oppgavesjangeren kan også hete tolk og sammenlign.

Hjelp til Nynorsk

Mange elever sliter med nynorsken, derfor har Studienett utarbeidet en Nynorsk Grammatikk Guide som gir deg all hjelpen du trenger i nynorsk.

Nynorsk grammatikk

Denne veiledningen til nynorsk grammatikk gir deg på en enkel og forståelig måte en komplett innføring i nynorsk som sidemål. Den tar for seg både grammatikk, ordvalg og setningsbygning, i tillegg til å forklare hvordan du kan få best mulig utbytte av ordlisten og andre hjelpemidler.

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn

Norges skål og reklame for Dale of Norway | Tolk og sammenlign

[1]
Brukernes anmeldelser
  • 21.03.2019
    Skrevet av Elev på Vg3
    perfekt til tentamen