Han der originalen og Den standhaftige tinnsoldat | Tolk og sammenlign

Her får du hjelp til å komme i gang med din oppgave. Her finner du inspirasjon til å tolke og sammenligne «Den standhaftige tinnsoldat» av H.C. Andersen og «Han der originalen» av Jon Fosse. Denne oppgaven ble gitt til eksamen i Norsk sidemål 28. mai 2015.

Oppgaveformulering

Vedlegg

- H.C. Andersen: «Den standhaftige tinnsoldat»
- Jon Fosse: «Han der originalen»

Tolk og sammenlign de to vedlagte tekstene. 

Kommentar 

Du skal sammenligne både form og innhold i begge tekstene, men du behøver ikke skrive like mye om hver tekst. Bruk relevant fagspråk.  

Inngangsvinkler

Når du sammenligner «Den standhaftige tinnsoldat» og «Han der originalen», kan det være lurt å velge seg en rød tråd i analysen, altså noe som du har særlig fokus på gjennom hele oppgaven. Hvis du velger å fokusere på formen i de to tekstene, kan du se på hvilke virkemidler forfatterne har brukt, og hvordan disse virkemidlene fungerer.

På hvilken måte bruker forfatterne fortellerstemme, spesielle sjangertrekk og språklige virkemidler i tekstene sine? Bruker Jon Fosse de samme virkemidlene som H.C.  Andersen? Hvilke er like, hvilke er forskjellige? Hvordan påvirker språket innholdet i tekstene? Hvilken betydning tror du det har at tekstene er skrevet med mer enn 150 års mellomrom? 

Du kan også konsentrere deg om temaet i de to tekstene, og hvordan dette presenteres. Kjærlighet er kanskje det temaet som tydeligst kommer frem, selv om det også finnes andre.

Hva mener du at tekstene handler om? Tror du begge forfatterne skriver om noe personlig, eller er det oppdiktet? Hvilke virkemidler bruker de for å understreke tekstenes tema? Hvis du mener at begge tekstene handler om kjærlighet, på hvilke måter ser vi en forskjell på hvordan man skrev om kjærlighet før og nå?

Hjelp til Nynorsk

Mange elever sliter med nynorsken, derfor har Studienett utarbeidet en Nynorsk Grammatikk Guide som gir deg all hjelpen du trenger i nynorsk.

Nynorsk grammatikk

Denne veiledningen til nynorsk grammatikk gir deg på en enkel og forståelig måte en komplett innføring i nynorsk som sidemål. Den tar for seg både grammatikk, ordvalg og setningsbygning, i tillegg til å forklare hvordan du kan få best mulig utbytte av ordlisten og andre hjelpemidler.

Oppskrift på sammenligningsoppgave

I tillegg har Studienett laget en oppskrift på en sammenligningsoppgave som dekker alt du kan komme inn på i en slik analyse. Se oppskriften her:

Sammenligning

Her får du hjelp til å skrive oppgavetypen sammenlign i norsk. Vi ser på hvordan du kan forberede og skrive teksten din, og du får også et eksempel med kommentarer til denne oppgavetypen. Sammenligningsoppgaver inngår nesten alltid i eksamenssettene ved terminsprøver og heldagsprøver i norsk på vgs. Oppgavesjangeren kan også hete tolk og sammenlign.

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn

Han der originalen og Den standhaftige tinnsoldat | Tolk og sammenlign

[2]
Brukernes anmeldelser
  • 01.05.2016
    Skrevet av Elev på Vg3
  • 13.04.2016
    Skrevet av Elev på Vg3