Tolkning av «Jeg har sosial fobi»

Videre skal vi se nærmere på diktet «Jeg har sosial fobi». Vi diskuterer den uregelmessige oppbyggingen og virkemidlene sammenligning og symbolbruk, før vi ser på diktets tema. Vi undersøker også på hvilken måte de ulike trekkene ved diktet kan sies å være modernistiske.

Oppbygging og form i «Jeg har sosial fobi»

I dette avsnittet ser vi på den uregelmessige oppbyggingen av diktet «Jeg har sosial fobi», på avsender og mottaker, og vi diskuterer effekten av manglende tegnsetting og store bokstaver.

Uregelmessig

«Jeg har sosial fobi» har en uregelmessig oppbygging, med 13 korte verselinjer uten enderim. Diktet består av kun ett vers, som tilsvarer fem eller seks setninger. En slik uregelmessig oppbygging uten rim er typisk for modernistisk diktning. Mangelen på rim og struktur skal ofte gjenspeile diktets innhold, som sjelden er regelrett og rett frem.

Avsender og mottaker

Diktet har et tydelig «jeg» og et «du». Dette har vært typisk for lyrikken helt siden romantikken, og skaper en tydelig avsender og mottaker. Samtidig gjør det at vi som lesere opplever at diktets innhold er rettet direkte til oss:

«du har sett dem
hvordan de forestiller seg
» (vers 3 og 4)

Manglende tegnsetting og store bokstaver

Diktet har ingen tegnsetting, og ingen av l...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn