Sammenligning av «Brannen» og «Jeg har sosial fobi»

I det følgende sammenligner vi de to tekstene «Brannen» og «Jeg har sosial fobi». Vi ser på hvilke likheter og forskjeller som finnes i form og innhold, og på hvordan modernistiske trekk kommer til uttrykk i begge tekstene.

Sammenligning av form og virkemidler

Selv om «Brannen» og «Jeg har sosial fobi» tilhører to ulike sjangere, finner vi noen fellestrekk i form og bruken av virkemidler.

Form

​Ettersom de to tekstene tilhører ulike sjangere - roman og dikt - er det naturlig at formen de er skrevet i, er nokså ulik. «Brannen» er en modernistisk roman, og er skrevet som en lang, sammenhengende tekst. Vi kan likevel se antydninger til modernistisk stil i de hyppige linjeskiftene et par steder, som reflekterer tankesnutter:

«Her inn kan det ringe kven som vil. Her inn ringer det om ein
augeblink.
Steng.
Nei. Ikkje fly alt no.
»

«Jeg har sosial fobi» er et kort dikt på 13 verselinjer. Selv om diktet mangler tegnsetting, kan de korte verselinjene minne om tekstutdraget over:

«jeg har sosial fobi
jeg er som alpinistene
du har sett dem
» (vers 1-3)

Fortellerstemme

I begge tekstene kommer vi tett innpå tankene til en hovedperson, men mens «Brannen» fortelles i 3. person, har diktet «Jeg har sosial fobi» et lyrisk jeg - en 1. persons avsender.

Sammenligning

I både «Brannen» og «Jeg har sosial fobi» bruker forfatterne språklige virkemidler for å skape stemning og tydeliggjøre tekstenes tematikk.

I tolkningen av «Brannen» så vi eksempler på sammenligning, som gjorde opplevelsen mer virkelig og sansbar for leseren.

Sammenligningen i «Jeg har sosial fobi» beskriver hvordan sosial angst kan føles, og hjelper dermed lesere som ikke selv har kjent på denne følelsen, å forstå hvordan slik fobi kan oppleves.

Sammenligningen i begge tekstene er dermed med på å tydeliggjøre et typisk modernistisk tema: uro og angst.

Symbolikk

I begge tekstene møter vi også et symbol, henholdsv...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn