Sammenligning av «Brannen» og «Jeg har sosial fobi»

I det følgende sammenligner vi de to tekstene «Brannen» og «Jeg har sosial fobi». Vi ser på hvilke likheter og forskjeller som finnes i form og innhold, og på hvordan modernistiske trekk kommer til uttrykk i begge tekstene.

Sammenligning av form og virkemidler

Selv om «Brannen» og «Jeg har sosial fobi» tilhører to ulike sjangere, finner vi noen fellestrekk i form og bruken av virkemidler.

Form

​Ettersom de to tekstene tilhører ulike sjangere - roman og dikt - er det naturlig at formen de er skrevet i, er nokså ulik. «Brannen» er en modernistisk roman, og er skrevet som en lang, sammenhengende tekst. Vi kan likevel se antydninger til modernistisk stil i de hyppige linjeskiftene et par steder, som reflekterer tankesnutter:

«Her inn kan det ringe kven som vil. Her inn ringer det om ein
augeblink.
Steng.
Nei. Ikkje fly alt no.
»

«Jeg har sosial fobi» er et kort dikt på 13 verselinjer. Selv om diktet mangler tegnsetting, kan de korte verselinjene minne om tekstutdraget over:

«jeg har sosial fobi
jeg er som alpinistene
du har sett dem
» (vers 1-3)

...

Sammenligning av motiv og tema

Det er flere fellestrekk mellom disse tekstene, både når det gjelder motiv og tema.

Motiv

I både «Brannen» og «Jeg har sosial fobi» oppholder hovedpersonene seg inne i leilighetene sine. Det å være inne beskrives som en kontrast til det som er utenfor - Jon ser ut på landskapet og byen rundt seg fra vinduet sitt, og jeget i diktet frykter det som er på utsiden, bak døren.

...

Sammenligning av modernistiske trekk

Det er mer enn 50 år mellom disse tekstene, likevel har de flere fellestrekk som gjenspeiler at de begge er modernistiske.

Modernistisk form

Når det gjelder formen, ser vi at Vesaas enkelte steder bruker linjeskift ofte, slik at innholdet blir en gjengivelse av tankene til hovedpersonen. Dette er typisk modernistisk på den måten at det bryter med den tradisjonelle, stabile fortellingen der vi stort sett har samme avstand til det fortalte gjennom hele romanen.

Det modernistiske forsterkes gjennom en stadig repetisjon og en veksling mellom surrealisme og realisme, som gjør fortellingen ustabil og forvirrende.

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn